• Een voertuig moet vanaf het moment dat het op uw naam staat, WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). Dit geldt niet voor aanhangwagens, die zijn verzekerd bij het trekkend voertuig.
  • Een land- of bosbouwtrekker op wielen met een maximumconstructiesnelheid meer dan 40 km/h moet afhankelijk van het gebruik APK-goedgekeurd zijn.
  • U moet de juiste kentekenplaat op het voertuig hebben.  
  • Als uw voertuig massa’s of afmetingen heeft die groter zijn dan wettelijk toegestaan, mag u uitsluitend op de weg met een ontheffing van de wegbeheerder of RDW.

Verzekering

De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.

APK

Een APK-plichtig voertuig moet APK goedgekeurd zijn. Let hierop als u een gebruikt voertuig aanschaft. Vanaf de datum dat het kenteken op uw naam staat bent u hier als geregistreerde eigenaar verantwoordelijk voor. Meer informatie over de APK.

Kentekenplaatplicht

Uw land- of bosbouwtrekker moet een kentekenplaat hebben als:

  • u harder kan en wilt rijden dan 25 km/h.            

of

  • het voertuig ontheffingsplichtig is

Let op: als u niet harder rijdt dan 25 km/h (ook al is de maximale constructiesnelheid hoger) dan heeft u geen kentekenplaatplicht tot 1 januari 2025. Vanaf 1 januari 2025 heeft u wel een kentekenplaatplicht.

Een aanhangwagen of getrokken uitrustingsstuk dat achter een trekkend voertuig hangt, moet altijd een kentekenplaat voeren als het trekkend voertuig ook een kentekenplaat heeft. Dit kan ook een witte volgplaat zijn van 1 van de trekkende voertuigen van dezelfde eigenaar/houder.

Boetes 

De RDW controleert het verzekeringsregister. Zo kunnen wij direct zien of een voertuig is verzekerd. Heeft u uw voertuig niet verzekerd, dan ontvangt u een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

U krijgt een boete van de politie als uw voertuig aan de APK-plicht moet voldoen en niet APK-goedgekeurd is. De politie controleert onder andere via het kentekenregister of uw voertuig APK-plichtig is. 

Stopzetten voertuigverplichtingen

U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig tijdelijk stopzetten door het voertuig te schorsen, zoals dat heet. Ga voor meer informatie naar Voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen online.