Verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig

Als u een voertuig op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

Deze verplichtingen zijn:

 • Een voertuig moet vanaf het moment dat het op uw naam staat, WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). Dit geldt niet voor aanhangwagens, die zijn verzekerd bij het trekkend voertuig.
 • Een land- of bosbouwtrekker op wielen met een maximumconstructiesnelheid meer dan 40 km/h moet afhankelijk van het gebruik APK-goedgekeurd zijn.
 • U moet de juiste kentekenplaat op het voertuig hebben.  
 • Als uw voertuig massa’s of afmetingen heeft die groter zijn dan wettelijk toegestaan, mag u uitsluitend op de weg met een ontheffing van de wegbeheerder of RDW.

Verzekeringsplicht

 • De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.
 • Voor aanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken geldt geen verzekeringsplicht.

Kenteken en meldcode doorgeven na registratie

Heeft u uw (land)bouwvoertuig geregistreerd en een kentekenbewijs ontvangen? Dan moet u het kenteken en de meldcode doorgeven aan uw verzekeraar. Deze geeft aan ons door dat het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

APK-plicht

Een APK-plichtig voertuig moet APK goedgekeurd zijn. Let hierop als u een gebruikt voertuig aanschaft. Vanaf de datum dat het kenteken op uw naam staat bent u hier als geregistreerde eigenaar verantwoordelijk voor. Meer informatie over de APK.

De APK-plicht geldt niet voor mobiele machines, MMBS'en en getrokken (land)bouwmaterieel.

Kentekenplaatplicht

In deze situaties moet uw land- of bosbouwtrekker een kentekenplaat hebben:

 • U rijdt harder dan 25 km/h.
 • De trekker is na 31-12-2020 voor het eerst op de weg gekomen (datum eerste toelating).  
 • De trekker heeft een ontheffingsplicht.

De kentekenplaat moet achterop het voertuig vastgemaakt zijn. Maak de plaat goed vast. Kentekenplaten die zijn ‘vastgeklikt’ in de houder, zijn makkelijk te verwijderen of trillen los. Gebruik daarom bijvoorbeeld schroeven, dubbelzijdige tape, kit of een combinatie hiervan.

Vanaf 1 januari 2025 geldt een algemene kentekenplaatplicht voor voertuigen die een registratieplicht hebben. Ook als u niet harder rijdt dan 25 km/h. 

Verlichting van de kentekenplaat

Is uw land- of bosbouwtrekker voor het eerst op de weg gekomen na 31-12-2017? Dan moet uw trekker kentekenplaatverlichting hebben. 

Getrokken materieel

Er zijn 2 situaties waarbij een getrokken voertuig vóór 1-1-2025 een gele kentekenplaat moet hebben.
 1. Het getrokken voertuig heeft registratieplicht en u rijdt sneller dan 25 km/h.
 2. Het getrokken voertuig heeft registratie- en ontheffingsplicht.

Vanaf 1 januari 2025 geldt een algemene kentekenplaatplicht voor voertuigen die een registratieplicht hebben. Ook als u niet harder rijdt dan 25 km/h. 

De gele kentekenplaat kunt u alleen laten maken bij door ons erkende kentekenplaatfabrikanten. Deze vindt u in onze locatiewijzer.

Witte kentekenplaat

  In deze situaties is een witte kentekenplaat nodig.

  • Als het trekkend voertuig een kentekenplaat heeft, dan moet het getrokken voertuig een witte kentekenplaat hebben.
  • Als de kentekenplaat van een voertuig niet goed te zien is, bijvoorbeeld door een gedragen uitrustingsstuk. Het uitrustingsstuk moet dan een witte kentekenplaat hebben.    

De witte kentekenplaat mag ook een witte volgplaat zijn van een van de trekkende voertuigen van dezelfde eigenaar/houder.

De witte kentekenplaat kunt u alleen laten maken bij door ons erkende kentekenplaatfabrikanten. U moet dan het kentekenbewijs laten zien. De fabrikanten vindt u in onze locatiewijzer.

Verlichting van de kentekenplaat

Is uw getrokken voertuig voor het eerst op de weg gekomen na 31-12-2017? Dan moet het kentekenplaatverlichting hebben. 

In het buitenland

In sommige landen of in delen van Duitsland zijn 2 kentekenplaten verplicht (bijvoorbeeld in Niedersachsen). U kunt dan het beste een witte kentekenplaat aan de voorkant plaatsen. 

Gaat u met een getrokken voertuig zonder eigen kentekenplaat de grens over? Plaats dan een witte kentekenplaat met hetzelfde kenteken als het trekkend voertuig.

Boetes 

De RDW controleert het verzekeringsregister. Zo kunnen wij direct zien of een voertuig is verzekerd. Heeft u uw voertuig niet verzekerd, dan ontvangt u een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

U krijgt een boete van de politie als uw voertuig aan de APK-plicht moet voldoen en niet APK-goedgekeurd is. De politie controleert onder andere via het kentekenregister of uw voertuig APK-plichtig is. 

Stopzetten voertuigverplichtingen

U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig tijdelijk stopzetten door het voertuig te schorsen, zoals dat heet. Ga voor meer informatie naar Schorsing aanvragen. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed