Uw voertuig wijzigen of restaureren

Als u uw land- of bosbouwtrekker of getrokken voertuig wijzigt en deze wijziging is keuringsplichtig, moeten wij uw voertuig opnieuw keuren. Dit geldt ook als u uw voertuig wilt ombouwen naar een niet-keuringsplichtig voertuig.