Mijn voertuigen bekijken

Wilt u weten welke voertuigen op dit moment of tot 9 jaar geleden op uw naam geregistreerd staan/stonden? Hiervan kunt u bij ons een overzicht opvragen.
 • (Link)

  Wat u eerst moet weten

  U kunt deze overzichten alleen in de volgende gevallen opvragen:

  Overzicht voor verzekeringsmaatschappij

  Wilt u dit overzicht gebruiken om aan een verzekeringsmaatschappij te bewijzen dat een bepaald voertuig niet meer op uw naam staat?
  Vraag dan eerst bij de verzekeringsmaatschappij na of zij dit online overzicht als bewijs accepteert.

 • (Link)

  Zo werkt mijn huidige voertuigen bekijken

  1. U logt via de knop  'Mijn RDW' in met uw Digid. U heeft hiervoor de DigiD app of DigiD met Sms-controle nodig. 
  2. U ziet direct welke voertuigen op uw naam staan geregistreerd.
  3. U kunt deze - en andere gegevens die wij eventueel van u hebben geregistreerd - downloaden en opslaan in PDF.  Dit rapport staat 40 dagen voor u klaar. 
 • (Link)

  Zo werkt mijn voertuigen tot 9 jaar terug bekijken

  1. U logt via de knop ‘Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug’ in met Digid. U betaalt de kosten met iDeal.
   Let op: Dit is geen inzageverzoek volgens de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een AVG-inzageverzoek is gratis. 
  2. Vervolgens ontvangt u een overzicht van uw gegevens in PDF-formaat. Het overzicht kunt u downloaden en zelf opslaan en printen. Doet u dit binnen 40 dagen. Daarna is het bestand niet meer beschikbaar.           

  Gegevens in het overzicht

  In het overzicht vindt u onder meer de volgende gegevens: 

  • Voertuigen waarvoor u als eigenaar/houder geregistreerd staat of heeft gestaan (tot 9 jaar terug)
  • Een korte opsomming van technische- en milieugegevens van uw voertuig(en)
  • Een oordeel over de kilometerstand van uw voertuig(en), alleen bij personen- en bedrijfsauto's
  • Melding of er op dit moment een terugroepactie voor uw voertuig(en) is
  • Per voertuig de status van het kenteken in de periode dat u het voertuig op uw naam had (alleen als dat van toepassing is, bijvoorbeeld 'kenteken geschorst van....t/m....' of 'export voertuig van.....t/m.....').
 • (Link)

  Kosten

  Een overzicht van de voertuigen die nu op uw naam staan is gratis.

  Voor het overzicht van uw voertuigen tot 9 jaar terug betaalt u de volgende kosten:

  Omschrijving Kosten
  Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65
 • (Link)

  Liever schriftelijk of via een balie

  Schriftelijke aanvraag

  U kunt het overzicht van voertuigen die u tot 9 jaar geleden op uw naam had ook schriftelijk aanvragen. Dit is in de volgende gevallen nodig:

  • U bent een familielid of vriend van een overledene (nabestaande). 
  • U heeft een overzicht nodig om te bewijzen dat het voertuig niet meer op uw naam (of de naam van de overledene) staat en bent u het vrijwaringsbewijs kwijt. 

  Voordat u verder gaat

  Houd er rekening mee dat het tot 9 werkdagen kan duren voordat wij uw schriftelijke aanvraag behandeld hebben. Online heeft u direct toegang tot uw gegevens. Als nabestaande kunt u de aanvraag niet online doen.  

  Zo werkt het

  1. U stuurt een mail naar  deze link opent in een nieuw venster [email protected] waarin u vermeldt:
   - uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs 
   - uw naam, adres en woonplaats
   - uw geboortedatum
   - dat het gaat om een ‘overzicht van voertuigen tot 9 jaar terug'
   - de datum van uw betaling en
   - het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.
  2. Als u nabestaande bent, stuur dan ook een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, dan is een overlijdensakte van de gemeente voldoende.
  3. U maakt het bedrag onder kosten over op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054  ten name van de RDW in Veendam. 
   Omschrijving Kosten
   Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65
   Bij de betaling vermeldt u:
   - uw naam
   - dat het een 'overzicht voertuigen' betreft
   - de datum van uw brief of e-mail.
  4. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, sturen wij u binnen 9 werkdagen de gegevens per post op. 

  Bij een balie

  U kunt het overzicht ook aanvragen bij de balie van de RDW in Veendam of Zoetermeer. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. U krijgt de gegevens tegen betaling (onder voorbehoud) direct mee als u een geldig legitimatiebewijs laat zien.

  Iemand machtigen
  U kunt ook iemand anders namens u naar de balie laten gaan. Daarvoor neemt de gemachtigde het volgende mee:

  • een door u (geregistreerde eigenaar/houder) ondertekende schriftelijke machtiging (fax of kopie toegestaan)
  • een kopie van uw legitimatiebewijs
  • een origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde zelf  

  Wij geven het overzicht van de gegevens niet aan de gemachtigde mee, maar versturen het naar het adres en de woonplaats waarmee u in het kentekenregister staat geregistreerd. 

 • (Link)

  Mijn voertuigen bekijken met een Europees inlogmiddel

  Bent u inwoner van de Europese Unie en heeft u geen DigiD? U kunt mogelijk ook deze link opent in een nieuw venster uw huidige voertuigen bekijken of deze link opent in een nieuw venster uw voertuigen tot 9 jaar terug bekijken met het nationale inlogmiddel van uw land

  Let op: U heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.