• Een voertuig moet vanaf het moment dat het op uw naam staat, WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). Dit geldt niet voor aanhangwagens, die zijn verzekerd bij het trekkend voertuig.
  • Voor mobiele machine en MMBS geldt geen APK plicht.
  • U moet de juiste kentekenplaat op het voertuig hebben.  
  • Als uw voertuig massa’s of afmetingen heeft die groter zijn dan wettelijk toegestaan, mag u uitsluitend op de weg met een ontheffing van de wegbeheerder of  RDW.

Verzekering

De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.

Kentekenplaatplicht

Een mobiele machine of MMBS moet een kentekenplaat hebben als:

  • U harder kunt of wilt rijden dan 25 km/h.
  • Het motorrijtuig ontheffingsplichtig is.

Let op: als u niet harder rijdt dan 25 km/h dan is een kentekenplaat niet verplicht tot 1 januari 2025. Vanaf 1 januari 2025 heeft u wel een kentekenplaatplicht.

Een aanhangwagen of getrokken uitrustingsstuk dat achter een trekkend voertuig hangt, moet altijd een kentekenplaat voeren als het trekkend voertuig ook een kentekenplaat heeft. Dit kan ook een witte volgplaat zijn van 1 van de trekkende voertuigen van dezelfde eigenaar/houder

Boetes

De RDW controleert het verzekeringsregister en het keuringsregister. Zo kunnen wij direct zien of een voertuig is verzekerd. Heeft u uw voertuig niet verzekerd, dan ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden een boete.

Stopzetten voertuigverplichtingen

U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig tijdelijk stopzetten door het voertuig te schorsen, zoals dat heet. Ga voor meer informatie naar Voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen online.