Verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig

Als u een voertuig op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

Deze verplichtingen zijn:

 • Een voertuig moet vanaf het moment dat het op uw naam staat, WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). Dit geldt niet voor aanhangwagens, die zijn verzekerd bij het trekkend voertuig.
 • Voor mobiele machine en MMBS geldt geen APK plicht.
 • U moet de juiste kentekenplaat op het voertuig hebben.  
 • Als uw voertuig massa’s of afmetingen heeft die groter zijn dan wettelijk toegestaan, mag u uitsluitend op de weg met een ontheffing van de wegbeheerder of  RDW.

Verzekeringsplicht

 • De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.
 • Voor aanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken geldt geen verzekeringsplicht.

Kenteken en meldcode doorgeven na registratie

Heeft u uw (land)bouwvoertuig geregistreerd en een kentekenbewijs ontvangen? Dan moet u het kenteken en de meldcode doorgeven aan uw verzekeraar. Deze geeft aan ons door dat het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Kentekenplaatplicht

In deze situaties moet uw mobiele machine of MMBS een kentekenplaat hebben:

 • U rijdt harder dan 25 km/h.
 • Het voertuig is na 31-12-2020 voor het eerst op de weg gekomen (datum eerste toelating).  
 • Het voertuig heeft een ontheffingsplicht.

De kentekenplaat moet achterop het voertuig vastgemaakt zijn. Maak de plaat goed vast. Kentekenplaten die zijn ‘vastgeklikt’ in de houder, zijn makkelijk te verwijderen of trillen los. Gebruik daarom bijvoorbeeld schroeven, dubbelzijdige tape, kit of een combinatie hiervan.

Vanaf 1 januari 2025 geldt een algemene kentekenplaatplicht voor voertuigen die een registratieplicht hebben. Ook als u niet harder rijdt dan 25 km/h. 

Verlichting van de kentekenplaat

 • Voor een MMBS is verlichting van de kentekenplaat niet verplicht.
 • Mobiele machines met een registratieplicht (na 31-12-2020 op de weg gekomen) moeten kentekenplaatverlichting hebben.

Getrokken materieel

Meer informatie over de kentekenplaatplicht voor getrokken materieel leest u op de pagina over voertuigverlichtingen (land)bouwvoertuigen.

In het buitenland

In sommige landen of in delen van Duitsland zijn 2 kentekenplaten verplicht (bijvoorbeeld in Niedersachsen). U kunt dan het beste een witte kentekenplaat aan de voorkant plaatsen. 

Gaat u met een getrokken voertuig zonder eigen kentekenplaat de grens over? Plaats dan een witte kentekenplaat met hetzelfde kenteken als het trekkend voertuig.

Boetes

De RDW controleert het verzekeringsregister en het keuringsregister. Zo kunnen wij direct zien of een voertuig is verzekerd. Heeft u uw voertuig niet verzekerd, dan ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden een boete.

Stopzetten voertuigverplichtingen

U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig tijdelijk stopzetten door het voertuig te schorsen, zoals dat heet. Ga voor meer informatie naar Voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen online.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed