Uw voertuig wijzigen of restaureren

Als u uw mobiele machine of MMBS wijzigt en deze wijziging is keuringsplichtig, moeten wij uw voertuig opnieuw keuren. Dit geldt ook als u uw voertuig wilt ombouwen naar een niet-keuringsplichtig voertuig. 

Hier vindt u meer informatie over wat u moet doen bij ombouw van uw voertuig. Uitgebreide informatie over het wijzigen van een voertuig vindt u op de site voor Individuele goedkeuringen (IGK).

Wilt u uw voertuig buiten registratie plaatsen omdat het niet meer op de openbare weg komt? Beëindig dan de kentekenregistratie