Voorwaarden voor omwisselen

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

Rijbewijs afgegeven buiten EU

Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt:

  • dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte moet hebben gewoond. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
  • dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben zoals deze in Nederland geldt.

Aanvullende voorwaarden

Een aantal aanvullende voorwaarden leest u in de handleiding.

Omwisseling aanvragen

Zo wisselt u bij uw gemeente uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

  1. Download de DocumentHandleiding 'Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs' (pdf, 665kb) en kijk welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag.
  2. U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  3. U vraagt de medewerker van de gemeente om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar ons. Alleen de gemeente kan de aanvraag indienen.
  5. Wij sturen u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  6. Wij sturen het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Afstand doen van categorie(ën)

Wilt u geen gebruik meer maken van één of meerdere categorie(ën) op uw rijbewijs, dan kunt u hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in. U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u bij een nieuwe aanvraag weer een Verklaring van Geschiktheid heeft, komen deze categorie(ën) weer op uw rijbewijs. De Documentafstandsverklaring buitenlands rijbewijs (pdf, 119kb). (pdf, 171kb)

Beschikking Bewijsregel

Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland, dan kan het zijn dat u onder de zogenoemde ‘30% regeling’ van de Belastingdienst valt. Valt u onder deze 30% regeling dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Deze vraagt u samen met uw werkgever aan.

Rijden tijdens omwisseling

Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.