Identificeren met het rijbewijs

In Nederland is het rijbewijs sinds 1 januari 2005 ook een identiteitsdocument. Inmiddels is het zelfs het meest gebruikte identiteitsdocument. U kunt het rijbewijs bijvoorbeeld gebruiken voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. En in de toekomst kunt u het voor meer online diensten gebruiken als inlogmiddel.
 • U mag het rijbewijs niet in alle situaties als identiteitsbewijs gebruiken. In deze tabel ziet u wanneer u het rijbewijs wel of niet als identiteitsdocument kunt gebruiken.

  Situatie  Identificeren met rijbewijs/bromfietsrijbewijs (categorie AM) mogelijk? 
  bij identiteitscontrole door politie, marechaussee en toezichthouders Ja
  bij de Belastingdienst Nee
  bij geldzaken Ja
  bij aanvraag van een Burgerservicenummer (BSN) Nee
  bij de notaris Ja
  bij het aanvragen van een uitkering  Nee
  bij in dienst treden bij nieuwe werkgever Nee
  op het werk Ja
  in de zorg Ja
  bij zwartrijden in het openbaar vervoer Ja
  bij binnenlands vreemdelingentoezicht Nee
  bij het bezoeken van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd Ja
  bij het stemmen bij verkiezingen Ja
 • Als u online uw zaken wilt regelen met de overheid, zorg en pensioenfondsen, kunt u inloggen via DigiD. Als het gaat om extra gevoelige informatie, hebben organisaties bij sommige online diensten meer zekerheid over iemands identiteit nodig. Bijvoorbeeld bij het online overschrijven van een voertuig.

  Rijbewijs met Digid app

  U kunt dan uw rijbewijs gebruiken met uw DigiD en de DigiD-app om een eenmalige controle uit te voeren op uw rijbewijs. Deze controle geeft organisaties meer zekerheid over wie er inlogt. Als uw rijbewijs is uitgegeven vanaf 14 november 2014, dan is uw rijbewijs geschikt voor het uitvoeren van de eenmalige controle. Meer informatie over deze controle vindt u op de website van DigiD.

  Inloggen met het rijbewijs via DigiD

  In de toekomst komen er diensten waarbij u altijd met uw rijbewijs moet inloggen (dus niet voor een eenmalige controle). Hiervoor kunt u het rijbewijs gebruiken dat we sinds 26 mei 2018 afgeven. Hierop staat namelijk een chip met een inlogfunctie. Inloggen met dit rijbewijs geeft maximale zekerheid over de identiteit van de persoon die wil inloggen. Hierdoor kunnen organisaties zeer privacygevoelige informatie online aanbieden. 

  Een rijbewijs is geschikt voor deze manier van inloggen als het onderstaande beeldmerk op de achterzijde van het rijbewijs staat.

  Logo EiD

  Deze nieuwe manier van inloggen is pas mogelijk als de wet Digitale Overheid in werking treedt. Dit is nu meerdere malen uitgesteld. Als de wet ingaat, informeren Digid en wij u verder hierover. 

 • Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een rijbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een auto huren of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt, krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

  Wie mag een kopie maken

  Niet iedereen mag zomaar om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Slechts enkele organisaties mogen dit, uw werkgever en banken bijvoorbeeld. Een telecombedrijf mag wel een kopie of een scan van uw legitimatiebewijs maken, maar moet dan de pasfoto of het Burgerservicenummer (BSN) afschermen. 
  Meer over dit onderwerp op de site van de rijksoverheid.

  Fraude met een kopie voorkomen

  Hoe voorkomt u fraude met een kopie van uw rijbewijs?

  Schrijf het volgende op de kopie: 

  • dat het een kopie is.
  • aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • de datum waarop u de kopie afgeeft

  Geeft u een kopie van de achterzijde? Maak dan uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar als het geven van dit nummer niet wettelijk verplicht is. Hier leest u welke organisaties om uw BSN mogen vragen. U kunt ook de app KopieID downloaden, waarmee u op uw telefoon in een kopie van uw identiteitsbewijs de identiteitsgegevens kunt doorstrepen.

  Vermoeden van identiteitsfraude

  Vermoed u identiteitsfraude? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Iedereen kan aangifte doen, u hoeft daarvoor dus geen slachtoffer te zijn. Als u er met de betrokken instanties niet uitkomt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI).

  Bij fraude met het rijbewijsdocument kunt u ook rechtstreeks  met ons contact opnemen door een mail te sturen naar  [email protected].

  Campagne ‘Laat u niet zomaar kopiëren

  ’De overheid is de campagne ‘Laat u niet zomaar kopiëren’ gestart om burgers tips te geven om identiteitsfraude te voorkomen. In Nederland is de RDW hét aanspreekpunt als het gaat om identiteitsfraude met het rijbewijs.  Meer informatie over deze campagne en/of identiteitsfraude.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed