Rijbewijsmodel 2014

Het huidige rijbewijsmodel geven we sinds 14 november 2014 af. Dit rijbewijs heeft ten opzichte van het eerdere model hetzelfde (creditcard)formaat, maar een ander ontwerp en andere echtheidskenmerken. Dit rijbewijs is nog moeilijker na te maken.

Kijk voor een overzicht van de echtheidskenmerken bij Echtheidskenmerken rijbewijs.

Chip

Ook bevat dit rijbewijs een chip. Deze is van de buitenkant niet te zien. Op de chip staan dezelfde gegevens als op het rijbewijs. Uitlezen lukt alleen met behulp van de zogenaamde Machine Readable Zone (MRZ) of met de QR-code. De chip is daardoor beveiligd tegen het op afstand uitlezen. De MRZ is een eenregelige cijfer- en/of letterreeks die op de voorkant van het rijbewijs staat. De QR-code is een tweedimensionaal grafisch patroon dat achterop het rijbewijs staat. Opsporingsautoriteiten kunnen dankzij de chip in de toekomst bij controle het rijbewijs sneller en foutloos uitlezen.

Inloggen op websites met uw rijbewijs

Een rijbewijs dat vanaf 26 mei 2018 is afgegeven heeft een nieuwe chip. Staat het beeldmerk op de achterkant van het rijbewijs? Dan heeft het rijbewijs een extra functie. Daardoor is het in de toekomst geschikt voor online inloggen via DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. U kunt zelf beslissen of u uw rijbewijs wilt gebruiken voor deze vorm van inloggen.


Beeldmerk

Rijbewijs aanvragen zonder inlogfunctie

Tot de invoering van de wet Digitale Overheid kunt u ook een rijbewijs aanvragen zonder de inlogfunctie. Dat gaat zo: 

 1. Stuur voordat u het rijbewijs bij de gemeente aanvraagt een schriftelijk verzoek naar ons. Vermeld daarin:
  • uw naam zoals die op het rijbewijs staat 
  • adres
  • geboortedatum
  • handtekening
 2. Stuur het verzoek naar de RDW, ter attentie van Unit Rijbewijzen,  Postbus 9000 9640 HA Veendam.
 3. U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek van ons bericht (per post) wanneer u het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit kunt aanvragen bij de gemeente.
 4. Vraag dan uw rijbewijs aan bij uw gemeente. Dit is verder beschreven bij het onderwerp Rijbewijs aanvragen

Oude rijbewijs blijft geldig

Oude rijbewijzen blijven geldig tot de datum die op het rijbewijs staat. Bij het onderwerp Rijbewijscategorieën vindt u welke categorieën er op oudere modellen rijbewijzen stonden/staan. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed