• (Link)

  Zo werkt het

  1. Download het aanvraagformulier voor de echtheidsverklaring recidive.
  2. Vul het formulier in en stuur het naar RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
  3. Betaal de kosten. Dit kan ook via automatische incasso. Meer informatie vindt u bij Kosten.
  4. Wij behandelen uw aanvraag. Dit kan 10 werkdagen duren.  
  5. Aanvraag akkoord en betaling ontvangen? Dan sturen wij de verklaring naar het adres waar u staat ingeschreven.

  Met de echtheidsverklaring recidive toont u aan dat u met een rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister.

 • (Link)

  En nu verder

  Zo krijgt u weer een geldig rijbewijs:

  1. U heeft bij ons een echtheidsverklaring recidive aangevraagd. Nog niet? Kijk voor meer informatie bij het kopje 'Zo vraagt u een echtheidsverklaring aan'.
  2. Vraag een Gezondheidsverklaring aan. Deze koopt u bij de gemeente of bij het CBR. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.
  3. Het CBR registreert de gezondheidsverklaring in het rijbewijzenregister.
  4. Doe opnieuw theorie- en praktijkexamen. Neem de echtheidsverklaring recidive mee naar de examens.
  5. Bent u geslaagd? Dan vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.

  Heeft u meerdere categorieën op uw rijbewijs staan? Slaagt u voor het examen van de zwaarste categorie dan slaagt u ook voor de andere categorieën. U bent niet verplicht om examen te doen voor de zwaarste categorie. Kiest u voor bijvoorbeeld categorie B dan bent u uw zwaardere categorie kwijt.

  Meer informatie

  Meer informatie over de recidiveregeling vindt u op deze link opent in een nieuw vensterde website van het CBR.

 • (Link)

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Echtheidsverklaring €4,65

  Betaal via automatische incasso of maak de kosten over op rekeningnummer NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW. Bij de betaling vermeldt u:

  • uw rijbewijsnummer
  • uw persoonsgegevens

  Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan de BIC ABNA NL2A en de International Banking CodeNL25 ABNA 0477 2566 00.