Rijbewijs afgegeven in EU/EVA

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en woont u in Nederland? Dan mag u hier nog 15 jaar mee blijven rijden in Nederland (na afgifte van het buitenlandse rijbewijs). Dit geldt voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar gerekend vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs.

Is deze periode voorbij of is de periode dat u hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment dat u in Nederland woont? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs vanaf de datum dat u in Nederland woont.

Voorbeeld

U woont sinds 15 juni 2017 in Nederland en bent in het bezit van een EU rijbewijs dat is afgegeven op 1 januari 2012. U mag voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE voertuigen besturen tot 1 januari 2027 (als de categorieën op het rijbewijs nog geldig zijn).

Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE mocht u tot 1 januari 2017 blijven rijden. Omdat u na die datum in Nederland woont mag u nog 2 jaar gebruik maken van uw rijbewijs, tot 15 juni 2019 (als de categorieën op het rijbewijs nog geldig zijn).

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA na inschrijving in Nederland

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), terwijl u in Nederland woont, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, dan kunt u dat nog tot 185 dagen nadat u in Nederland woont gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. In sommige gevallen kunt u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, in alle andere gevallen moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Toerist in Nederland

Gaat u niet in Nederland wonen, maar bent u hier als toerist? Dan mag u met uw buitenlands rijbewijs in Nederland rijden. Heeft u een rijbewijs afgegeven door een ander land dan een EU/EVA lidstaat? Dan moeten de categorieën op uw rijbewijs wel overeenkomen met het verdrag van Wenen (gaat om categorieën A, B, C, D, E). Voldoet uw rijbewijs hier niet aan, dan is het verstandig om een internationaal rijbewijs naast uw buitenlands rijbewijs te hebben.