Een echtheidsverklaring is een verklaring, in het Engels, waarin staat of u met een rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister. U kunt een echtheidsverklaring gebruiken als u bijvoorbeeld naar een ander EU/EVA-land bent verhuisd en uw rijbewijs bent kwijtgeraakt. U moet uw rijbewijs dan omruilen in het land waar u woont. Dit kan vaak op basis van een echtheidsverklaring. Deze verklaring wordt afgegeven door de RDW en bevat gegevens van uw rijbewijs zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.

Aanvragen echtheidsverklaring

Zo vraagt u een echtheidsverklaring aan:

 1. U downloadt het Documentaanvraagformulier voor de echtheidsverklaring (pdf, 120kb) en vult het in.
 2. Stuur het aanvraagformulier op samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs) naar de RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam of stuur een mail via het contactformulier.
 3. U betaalt de kosten van de echtheidsverklaring.
  Omschrijving Kosten
  Echtheidsverklaring €4,65

  Dit kan via automatische incasso (kan alleen met een Nederlands rekeningnummer) of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van uw rijbewijsnummer of persoonsnummer (BSN) en uw persoonsgegevens. Automatische incasso gaat het snelst. Als u vanuit het buitenland het tarief overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNA NL2A en de International Banking Code NL25 ABNA 0477 2566 00.

 4. Zodra het bedrag én een kopie van uw legitimatiebewijs is ontvangen stuurt de RDW de verklaring per post naar u toe. De echtheidsverklaring kunt u alleen per post ontvangen omdat het een origineel gewaarmerkt document is.

  De afhandeltijd van uw aanvraag duurt maximaal 10 werkdagen. Wanneer u daarna de verklaring in huis heeft, hangt af van de postbezorging in uw regio. Heeft u de verklaring na 3 weken nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

  De RDW stuurt de echtheidsverklaring naar het adres waar u bij de gemeente staat ingeschreven. Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kan de RDW de echtheidsverklaring naar een (buitenlands) correspondentieadres sturen.