Aanvragen echtheidsverklaring recidive

Zo vraagt u een echtheidsverklaring aan:

  1. U downloadt het Documentaanvraagformulier voor de echtheidsverklaring recidive (pdf, 137kb) en vult het in.
  2. Stuur het aanvraagformulier op naar de RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
  3. U betaalt de kosten van de echtheidsverklaring. 
    Omschrijving Kosten
    Echtheidsverklaring €4,65

    Dit kan via automatische incasso of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van uw rijbewijsnummer en uw persoonsgegevens. Automatische incasso gaat het snelst. Als u vanuit het buitenland het tarief overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNA NL2A en de International Banking Code NL25 ABNA 0477 2566 00.

  4. De RDW stuurt de verklaring naar het door u opgegeven adres zodra het bedrag is ontvangen. Let op: Als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van een gemeente stuurt de RDW de verklaring naar dit adres en niet naar het door u opgegeven adres. Na ontvangst van de echtheidsverklaring recidive moet u deze op verzoek tonen bij de rijschoolhouder en bij het CBR.

De afhandeltijd van uw aanvraag duurt maximaal 10 werkdagen. Wanneer u daarna de verklaring in huis heeft, hangt af van de postbezorging in uw regio. Heeft u de verklaring na 3 weken nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie over de deze link opent in een nieuw vensterrecidiveregeling vindt u op www.cbr.nl