Het uittreksel zegt niets over de geldigheid van uw rijbewijs of de categorieën. Het rijbewijs kan (tijdelijk) ongeldig zijn of (één van) de daarop vermelde categorieën (kan) kunnen ongeldig verklaard zijn. Het uittreksel is digitaal ondertekend en de gegevens zijn afkomstig uit het Centraal Rijbewijzenregister. Daarmee is het uittreksel een document om uw rijvaardigheden aan te tonen.

Op de pagina 'Categorieën op het rijbewijs' kunt u nagaan met welke rijbewijscategorie u welk voertuig kunt besturen.

Wat heeft u nodig?

  • U heeft DigiD nodig om in te loggen. Bent u niet in het bezit van DigiD, dan kunt u deze gratis aanvragen via www.digid.nl.

digid afbeelding

  • U kunt gebruik maken van iDEAL voor de betaling
  • Een geldig e-mailadres

Hoe werkt het?

  1. Ga naar 'Gewaarmerkt uittreksel rijbewijsregister'. Daarmee komt u in het DigiD-scherm terecht waar u kunt inloggen.
  2. U vult de gevraagde gegevens in bij DigiD en vervolgens in de RDW-dienst.
  3. U betaalt de kosten via iDEAL. De kosten zijn € 4,50. 
  4. U ontvangt van de RDW een e-mail met als onderwerp “Gewaarmerkt uittreksel rijbewijzenregister”. Hierin is een link is opgenomen.
  5. Als u deze link aanklikt, komt u in het inlogscherm van DigiD. Na het inloggen met DigiD ziet u een overzicht van de aanvraag.
  6. Klik hierin op ‘ophalen’.
  7. Het gewaarmerkte uittreksel wordt vervolgens geopend (in PDF-formaat). Dit kan enkele seconden duren.

Ook in Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox van de Rijksoverheid? Dan krijgt u de e-mail ook in deze postbus binnen, tenzij u zelf heeft aangegeven hierin geen post van de RDW te willen ontvangen.

Waarmerk controleren

Het digitale uittreksel is gewaarmerkt (beveiligd) met behulp van een certificaat. Hiermee kunt u aantonen dat het ontvangen PDF-bestand (gewaarmerkt uittreksel) daadwerkelijk van de RDW komt. Dit geldt alleen voor de digitale versie. Print u het uittreksel uit dan kunt u het certificaat niet zien. Aan de linkerkant van het digitale uittreksel ziet u details staan van de ondertekening en het certificaat. Twijfelt u aan de echtheid van het document? Neem dan contact op met de RDW.