In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Invoeren voertuig

Zo voert u een voertuig in en vraagt een Nederlands kenteken aan:
 1. U kunt het voertuig vanuit het buitenland vervoeren op een trailer of auto-ambulance of u rijdt zelf met het voertuig naar Nederland.
 2. Om een Nederlands kenteken aan te vragen, deze link opent in een nieuw venstermaakt u een keuringsafspraak bij de RDW.
 3. U kunt op de dag van de afspraak met een eendagskenteken of met het geldige buitenlandse kenteken rijden naar het keuringsstation.
 4. U neemt het complete originele buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. De RDW neemt het buitenlandse kentekenbewijs in, wij adviseren u vooraf een kopie te maken.
 5. Als u aanvullende documenten heeft, zoals een Certificaat van Overeenstemming (CVO), of andere relevante voertuigdocumenten, neemt u deze dan ook mee.
 6. De RDW beoordeelt of de registratie van uw voertuig kan worden overgenomen aan de hand van de documenten. Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar De keuring bij het de RDW-keuringsstation.
 7. U betaalt de kosten.
 8. U doet aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op deze link opent in een nieuw vensterde website van de Belastingdienst.
 9. Na akkoord van de RDW en de Belastingdienst, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard). Daarnaast stuurt de RDW u een werkdag later een brief met een volledige tenaamstellingscode. Deze code heeft u bijvoorbeeld nodig bij verkoop van het voertuig. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.
 10. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u een kentekenplaat laten maken bij een erkende kentekenfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Heeft uw voertuig in het verleden al een Nederlands kenteken gehad? Dan krijgt het voertuig na de invoer in Nederland hetzelfde kenteken weer terug. U moet wel een nieuwe kentekenplaat laten maken. Hierop staat het kenteken met een cijfer boven het eerste streepje (duplicaatcode). Dit is verplicht omdat er al eerder een kentekenplaat is afgegeven en het kenteken ongeldig is geweest. Dit helpt om fraude met kentekenplaten tegen te gaan
 11. Verzeker het voertuig direct voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Voorwaarden voor u

Voorwaarden aan uw voertuig

De RDW kijkt bij een ingevoerd voertuig uit een EU-lidstaat niet naar de technische staat van het voertuig. Maar als het voertuig overduidelijk een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, kan de RDW besluiten om het af te geven kentekenbewijs onmiddellijk ongeldig te verklaren.

 • De RDW zet bijvoorbeeld voertuigen met schade op de foto en u moet het voertuig na herstel opnieuw laten keuren.
 • Was het voertuig eerder geregistreerd in een EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is, dan moet het voertuig voor Nederland zijn voorzien van verlichting en spiegels voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze aspecten. In het kostenoverzicht staat dit vermeld als 'beoordeling minder dan 5 aspecten'.
 • De keurmeester controleert of het voertuig gestolen is. Dit doet hij aan de hand van de identiteit van het voertuig en de diverse informatiesystemen.

Rijden met een voertuig dat u wilt invoeren

Voor het rijden vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties. U kunt het voertuig ook op een trailer of auto-ambulance vervoeren.

Rijdt u met het voertuig voorzien van de buitenlandse kentekenplaat en het geldige buitenlandse kentekenbewijs naar de RDW? Dan moet u er rekening mee houden dat de RDW wettelijk verplicht is om het buitenlandse kentekenbewijs in te nemen. U mag dan nadat u bij de RDW bent geweest, niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden, omdat u niet meer in het bezit bent van een geldig kentekenbewijs. In dit geval kunt u een gratis eendagskenteken aanvragen bij de RDW. Dit eendagskenteken is alleen geldig op de dag van de keuring.

Na ontvangst van het Nederlandse kentekenbewijs kunt u het voertuig (weer) gebruiken. Een voorwaarde is wel dat u ook moet voldoen aan de overige verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig.

Het keuringsproces bij de RDW

De keurmeester controleert of het voertuig gestolen is. Dit doet hij aan de hand van de identiteit van het voertuig en met behulp van informatie uit verschillende systemen.

Wilt u weten hoe een keuring bij de RDW er aan toe gaat? Ga naar De keuring bij het RDW-keuringsstation.

Voertuigen vanuit EU/EVA land met bouwjaar voor 1-1-1978 

Voertuigen met een bouwjaar voor 1-1-1978 en tot maximaal 3500 kg worden uitgebreid onderzocht bij de RDW-keuringsstations. De RDW onderzoekt of de buitenlandse registratie van het voertuig kan worden overgenomen. Als de registratie overgenomen kan worden, kijkt de RDW niet naar de technische staat van het voertuig. In alle andere gevallen wel.
Voor dit onderzoek bij een keuringsstation moet u een afspraak maken. U kunt dat online doen. U kiest dan voor 'Invoer voertuig vanuit EU/EVA land met een bouwjaar voor 1-1-1978. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze voertuigen. In het kostenoverzicht staat dit vermeld als 'beoordeling 5 tot 9 aspecten'.

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland horen niet meer bij de EU/EVA. Koopt u een voertuig uit één van deze landen? Ga dan voor meer informatie naar 'invoer vanuit land buiten EU- of EVA-land'.

Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit een EU of EVA-land naar Nederland en neemt u uw voertuig mee als ‘verhuisgoed’, dan kunt u bij de Belastingdienst een vergunning voor vrijstelling van de BPM aanvragen. Ga voor meer informatie naar 'Verhuizen naar Nederland en uw voertuig meenemen'.

Kosten

Omschrijving Kosten
Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht €28,50
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €57,00
Identificatie voertuig licht €51,00
Kentekenbewijs €42,65
Tenaamstellen via RDW €10,75