Legitimeren bij invoer van een voertuig

Als u het kenteken van een voertuig op uw naam wilt laten zetten of u wilt uw voertuig bij een RDW-keuringsstation laten keuren, dan moet u zich legitimeren.

Soms moet u naast het legitimatiebewijs ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente of een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) overhandigen.

Legitimatie bij op naam zetten voertuig door particulier

U kunt zich als particulier legitimeren met onderstaande geldige documenten:

 • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum;
 • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN);
 • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN).

U mag zich bij het op naam zetten van een voertuig bij RDW-keuringsstations  of RDW-balies ook legitimeren met onderstaande documenten:

 • identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum;
 • diplomatiek paspoort;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • dienstpaspoort;
 • buitenlands paspoort.

Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

Geen Nederlands persoonsnummer (BSN) op uw legitimatie?

Staat uw Nederlandse persoonsnummer niet op uw legitimatiedocument, dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)  meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af. Heeft u een diplomatiek paspoort, dan mag u ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken overleggen (niet ouder dan 3 maanden) met daarop uw BSN.

Legitimatie bij op bedrijfsnaam zetten voertuig door rechtspersoon

U kunt zich als tekenbevoegde van een bedrijf (rechtspersoon) legitimeren met onderstaande geldige documenten:

 • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum;
 • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN);
 • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN).

De tekenbevoegde mag zich bij het op naam zetten (overschrijven) van een voertuig bij RDW-keuringsstations  of RDW-balies  ook legitimeren met onderstaande documenten:

 • identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land  met daarop uw geboortedatum;
 • diplomatiek paspoort;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • dienstpaspoort;
 • buitenlands paspoort.

Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Naast uw legitimatiedocument moet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan.

Eenmanszaak, maatschap of rederij

Is uw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of rederij? Dan kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zelf zetten. U kunt het alleen op uw eigen naam laten zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed