Legitimatie door particulier

Als u uw voertuig op naam wilt zetten op een RDW-keuringsstation, een kentekenloket of een RDW-erkend bedrijf, kunt u zich als particulier legitimeren met:

 • een geldig Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
 • een geldig Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
* Staat uw persoonsnummer niet op uw paspoort of identiteitskaart, dan moet u ook uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af.

Wilt u een voertuig op uw naam overschrijven dan moet u minimaal 18 jaar oud zijn (16 jaar als u een brommer op uw naam wilt overschrijven).

Andere geldige legitimatiemiddelen

U kunt zich ook legitimeren met onderstaande documenten, maar dit kan alleen bij RDW-keuringsstations of RDW-balies :

 • een identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land
 • een diplomatiek paspoort
 • een Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
 • een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
 • een dienstpaspoort
 • een buitenlands paspoort
Gebruikt u één van deze legitimatiebewijzen, dan moet u ook een uittreksel uit de BRP (met daarop vermelding van het BSN-nummer) overhandigen, dat niet ouder is dan 3 maanden. Bij een diplomatiek paspoort mag het ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn.

Alleen de legitimatiedocumenten die op deze pagina genoemd worden, zijn geldig voor het op naam zetten van een voertuig. Dus bijvoorbeeld niet: een verblijfsvergunning of verblijfstitel.

Legitimatie door rechtspersoon

Moet het voertuig op naam van een rechtspersoon (bedrijf) komen te staan, dan kan de tekenbevoegde van het bedrijf zich legitimeren met één van de onderstaande documenten plus een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK):

 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig Nederlands paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart een identiteitskaart uit een EU- of EVA-land
 • een diplomatiek paspoort
 • een Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
 • een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
 • een dienstpaspoort
 • een buitenlands paspoort

Uittreksel Kamer van Koophandel

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en het mag géén uittreksel zijn dat via internet of KvK-Online is uitgeprint. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Alleen bij een RDW-keuringsstation is een via e-mail aangeleverd elektronisch gewaarmerkt uittreksel (EGU) toegestaan.

Eenmanszaken, maatschappen en rederijen kunnen een kentekenbewijs alleen op naam van een particuliere eigenaar zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.