Legitimatie bij op naam zetten voertuig door particulier

U kunt zich als particulier legitimeren met onderstaande geldige documenten:

 • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum;
 • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN);
 • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN).

U mag zich bij het op naam zetten van een voertuig bij RDW-keuringsstations  of RDW-balies ook legitimeren met onderstaande documenten:

 • identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum;
 • diplomatiek paspoort;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • dienstpaspoort;
 • buitenlands paspoort.
 • Staat uw Nederlandse persoonsnummer niet op uw paspoort of identiteitskaart, dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af.

  Legitimatie bij overschrijven kentekenbewijs of invoer voertuig door rechtspersoon

  Moet het voertuig op naam van een rechtspersoon (bedrijf) komen te staan, dan kan de tekenbevoegde van het bedrijf zich legitimeren bij een RDW erkend bedrijf met TV of bij het kentekenloket met één van de onderstaande geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum

   • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)*
   • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)*
   • identiteitskaart uit een EU- of EVA-land
   • diplomatiek paspoort
   • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
   • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
   • dienstpaspoort
   • buitenlands paspoort

  * Naast het legitimatiebewijs moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) overhandigen met daarop het BSN. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af. Bij een diplomatiek paspoort mag het ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (niet ouder dan 3 maanden) met daarop het BSN.

  Alleen de legitimatiedocumenten die op deze pagina genoemd worden, zijn geldig voor het op naam zetten van een voertuig. Dus bijvoorbeeld niet: een verblijfsvergunning of verblijfstitel.

  * Staat het Nederlandse persoonsnummer niet op het paspoort of identiteitskaart, dan moet de tekenbevoegde ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen met daarop het BSN. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af.

  Voor buitenlandse documenten geldt dat overschrijven alleen bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie kan plaatsvinden. Hiervoor zijn onderstaande documenten geldig:

  Daarnaast moet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel overhandigen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet of KvK-online print. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Bij het te gebruiken legitimatiebewijs van de tekenbevoegde of diens gemachtigde, is een afschrift uit de BRP niet nodig.

  Een medewerker van een RDW-erkend bedrijf moet naast de genoemde legitimatiemiddelen ook een geldige bedrijfsvoorraadpas tonen.

  Eenmanszaken, maatschappen en rederijen kunnen een kentekenbewijs alleen op naam van een particuliere eigenaar zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.

  Legitimatie bij online overschrijven kenteken door particulier

  Als u online een voertuig op uw naam zet, dan legitimeert u zich via DigiD en uw rijbewijs. Voorwaarde is dat uw rijbewijs is afgegeven na 13-11-2014. U heeft voor legitimatie met uw rijbewijs een NFC-kaartlezer nodig.