Een schorsing gaat direct in en duurt 1, 2 of 3 jaar. Het is niet mogelijk een datum in de toekomst aan te geven. Na de door u gekozen schorsingsperiode  loopt de schorsing automatisch af en moet u direct weer voldoen aan de voertuigverplichtingen. U kunt ook de schorsing verlengen.

Voordelige schorsingsregeling voor verzamelaars

Heeft u meer dan 5 oude motoren van 15 jaar of ouder op uw naam staan, dan biedt de RDW u een voordelige schorsingsregeling. Deze regeling geldt alleen als de motoren 15 jaar of ouder zijn. U hoeft dan maar voor 5 van die motoren de schorsing te betalen. Vanaf de zesde is de schorsing gratis, ook al zijn dat schorsingen voor een langere periode.

Is een betaalde schorsing beëindigd?  Dan moet u voor de eerstvolgende schorsing betalen, zodat er weer 5 betaalde schorsingen zijn.

Inloggen met DigiD

Als u een schorsing online wilt aanvragen, heeft u een DigiD nodig om in te loggen. Bent u niet in het bezit van een DigiD, dan kunt u deze gratis aanvragen via deze link opent in een nieuw vensterwww.digid.nl.

digid afbeelding

Online meerdere voertuigen schorsen

Zo schorst u meerdere voertuigen voor de verzamelaarsregeling:

 1. Ga naar ‘Schorsing aanvragen of verlengen’. Dan komt u in het DigiD-scherm terecht waar u kunt inloggen.
 2. U vult de gevraagde gegevens in bij DigiD en vervolgens komt u in de RDW-dienst.
 3. Elk voertuig dat u wilt schorsen moet u apart opvoeren in de dienst. U volgt dus voor elk voertuig punt 4 tot en met 6.
 4. U selecteert een kenteken van het voertuig dat u wilt schorsen.  
 5. U kiest hoe lang u het voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar
 6. U betaalt de eventuele kosten via iDEAL.
  Dit  tarief geldt voor de eerste 5 motoren van 15 jaar of ouder. De 6e en opvolgende schorsing(en) van een motor van 15 en ouder zijn dan gratis.
 7. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.  
 8. Het kenteken is pas geschorst zodra u een tweede mail van de RDW ontvangt. In deze e-mail staat ook de einddatum van de schorsing (bij ‘verwachte einddatum’).U moet deze e-mail printen en bewaren.

Kentekenbewijs blijft geldig

Het kentekenbewijs (van papier of op creditcardformaat) blijft geldig. U krijgt na de schorsing geen nieuw kentekenbewijs.

Voorwaarden voor online schorsen

 • De motoren staan op uw naam.
 • De motoren zijn 15 jaar of ouder. 

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan. Uitzondering hierop:

Belangrijk om te weten

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (verzekering en motorrijtuigenbelasting) en heeft u het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).
 • ls u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kenteken was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag. Ga voor meer informatie naar de deze link opent in een nieuw venstersite van de Belastingdienst.
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.
 • U hoeft niet aan de RDW door te geven waar u de voertuigen stalt. De Belastingdienst kan hier wel om vragen.

Schorsing door iemand anders laten regelen

Als u de schorsing niet zelf kunt aanvragen, dan kan iemand anders dit voor u doen. Dit kan alleen als u een kentekencard heeft. Met een papieren kentekenbewijs kunt u dit alleen bij een loket regelen.

Zo laat u een schorsing door iemand anders regelen:

 1. Die persoon die voor u schorst,  gaat naar 'Schorsing aanvragen of verlengen’ en logt dan in met zijn eigen DigiD.
 2. Daarna komt hij/zij in de RDW-dienst terecht.
 3. Op de vraag ‘Gaat het om uw eigen voertuig?” geeft hij/zij aan: Nee.
 4. Voor het schorsen heeft hij/zij uw documentnummer van de kentekencard en de bijbehorende tenaamstellingscode nodig.
 5. Hij/zij kiest hoe lang u welk voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 6. Hij/zij betaalt de kosten via iDeal.
 7. De RDW stuurt een bevestiging van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres.
 8. Het kenteken is geschorst zodra op dat e-mailadres een tweede mail van de RDW binnenkomt. U

U ontvangt een nieuwe tenaamstellingscode per post. Uw kentekenbewijs blijft geldig.

De persoon die de schorsing voor u aanvraagt moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets).

Kosten

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag laag tarief 1e t/m 5e voertuig € 24,10 € 24,10 + € 24,10 = € 48,20 * € 24,10 + 48,20 = € 72,30 *
Aanvraag 6e voertuig en meer € 0,00 € 0,00 € 0,00

* U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Inloggen met uw Europese inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

deze link opent in een nieuw vensterVraag een schorsing aan met uw Europese inlogmiddel.