Geschorst voertuig verkopen

Verkoopt u het voertuig waarvan het kenteken is geschorst, dan hoeft u niets te doen. Zodra de koper het voertuig op zijn naam heeft laten overschrijven, vervalt de schorsing.

Inloggen met DigiD

Als u een schorsing online wilt beëindigen, heeft u een DigiD nodig om in te loggen. Bent u niet in het bezit van een DigiD, dan kunt u deze gratis aanvragen via deze link opent in een nieuw vensterwww.digid.nl

digid afbeelding

Schorsing online beëindigen

Zo heft u de schorsing online op:

 1. Ga naar ‘Schorsing opheffen’. Dan komt u in het DigiD-scherm terecht waar u kunt inloggen.
 2. U vult de gevraagde gegevens in bij DigiD en vervolgens komt u in de RDW-dienst.
 3. U geeft aan welke schorsing u wilt beëindigen.
 4. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanvraag.
 5. De schorsing is direct beëindigd als u een tweede e-mail van de RDW ontvangt waarin de einddatum van de schorsing staat.
 6. Op het moment dat de schorsing is opgeheven, mag u weer met het voertuig op de openbare weg rijden. Het voertuig moet dan wel verzekerd zijn en een geldige APK hebben. De motorrijtuigenbelasting gaat automatisch weer in.

APK keuren voor beëindiging schorsing

Ga voor meer informatie over een APK-keuring tijdens een schorsing naar APK keuren tijdens schorsing   

Papieren kentekenbewijs met vermelding van de schorsing

Als u een papieren kentekenbewijs heeft waarop de schorsing is vermeld, dan ontvangt u per post een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat en een tenaamstellingscode. Deze melding staat op het papieren Tenaamstellingsbewijs (deel IB) als u heeft geschorst of de schorsing heeft verlengd vóór 1-1-2014. De RDW verstuurt de tenaamstellingscode een werkdag later dan de kentekencard.

De RDW stuurt het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

U krijgt geen nieuwe kentekenbewijs als u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) heeft.     

De weg op zonder kentekencard

Krijgt u een kentekencard en heeft u deze nog niet in huis? Dan mag u al wel de Nederlandse weg op. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na het beëindigen van de schorsing de kentekencard kunnen tonen.
U mag niet zonder kentekenbewijs met uw voertuig de weg op in het buitenland.

Schorsing beëindigen binnen verzamelaarsregeling

Als u deelneemt aan de verzamelaarsregeling voor het schorsen van voertuigen van 15 jaar of ouder, dan kan het zijn dat u voor een eerstvolgende schorsing of verlenging van een schorsing moet betalen. Dat is het geval als u door het beëindigen van deze schorsing geen 5 betaalde schorsingen meer heeft. U krijgt immers alleen een schorsing gratis als u 5 betaalde schorsingen voor voertuigen van 15 jaar en ouder per jaar heeft.

Schorsing beëindigen van voertuig op naam van bedrijf

Staat het voertuig op naam van uw bedrijf, dan kunt u de schorsing ook online beëindigen. Ga voor meer informatie naar ‘Voertuig van de zaak schorsen’.

Schorsing beëindigen binnen 1 maand

Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

Schorsing door iemand anders laten beëindigen

Als u de schorsing niet zelf kunt beëindigen, dan kan iemand anders dit voor u doen. Dit kan alleen als u een kentekencard heeft. Met een papieren kentekenbewijs kunt u dit alleen bij een loket regelen.

Zo laat u een schorsing door iemand anders beëindigen:

 1. De persoon die de verlenging voor u regelt,  gaat naar 'Schorsing opheffen’ en logt dan in met zijn eigen DigiD.
 2. Daarna komt hij/zij in de RDW-dienst terecht.
 3. Op de vraag ‘Gaat het om uw eigen voertuig?” geeft hij/zij aan: Nee.
 4. Voor het schorsen heeft hij/zij uw documentnummer van de kentekencard en de bijbehorende tenaamstellingscode nodig.
 5. Hij/zij kiest voor welk voertuig de schorsing beëindigd moet worden.
 6. De RDW stuurt een bevestiging van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres.
 7. De schorsing is beëindigd zodra op dat e-mailadres een tweede e-mail van de RDW binnenkomt waarin de einddatum is benoemd. 

U ontvangt een nieuwe tenaamstellingscode per post. Uw kentekenbewijs blijft geldig.

De persoon die de schorsing voor u aanvraagt moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets).

Eigenaar is overleden

Is de eigenaar van een geschorst voertuig overleden, dan is voortijdig beëindigen van de schorsing niet mogelijk. De schorsing eindigt automatisch na afloop van de gekozen schorsingsperiode. De erven van de overleden eigenaar zijn dan verantwoordelijk voor het voldoen aan de voertuigverplichtingen (WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en - indien van toepassing - APK).

Opnieuw schorsen is alleen mogelijk nadat het voertuig op naam van een andere eigenaar is gezet.

De schorsing eindigt ook als bijvoorbeeld de partner of een erfgenaam of iemand anders het voertuig overneemt en op naam laat zetten.

Niet online

Lukt het niet om online de schorsing op te heffen? Dan kunt u ook terecht bij een kentekenloket of RDW-balie. Voor meer informatie hierover gaat u naar ‘Schorsing via loket beëindigen'.

Inloggen met uw Europese inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

deze link opent in een nieuw vensterBeëindig online uw schorsing met uw Europese inlogmiddel.