Voordelige schorsingsregeling voor verzamelaars

Heeft u meer dan 5 oude motoren van 15 jaar of ouder op uw naam staan, dan biedt de RDW u een voordelige schorsingsregeling. Deze regeling geldt alleen voor motoren van 15 jaar en ouder. U hoeft dan maar voor 5 van die voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf de zesde motor is de schorsing gratis, ook al zijn dat schorsingen voor een langere periode.

Neemt u voor het eerst deel aan de regeling, dan moet u minimaal 5 voertuigen tegelijk schorsen. Daarna mag u per voertuig schorsen, maar ook meerdere tegelijk.

Is een betaalde schorsing beëindigd? Dan moet u voor de eerstvolgende schorsing betalen als er na de beëindiging geen 5 betaalde schorsingen meer zijn.

Meerdere voertuigen tegelijk schorsen via loket

Zo regelt u meerdere schorsingen tegelijk:

 1. U gaat naar een kentekenloket, RDW-keuringsstation of RDW-balie. De eerste keer meldt u daar dat u 5 of meer voertuigen wilt schorsen.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
 3. U betaalt de kosten voor 5 schorsingen. Bij 5 actuele schorsingen van een voertuig uit de verzamelaarsregeling, zijn de 6e en opvolgende schorsingen gratis.
 4. De kentekens zijn direct geschorst.
 5. U ontvangt van de medewerker van elk voertuig een schorsingsverslag. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.

Papieren kentekenbewijs

Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), dan ontvangt u het schorsingsverslag met einddatum van de schorsing met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode. De oude tenaamstellingscode moet u vernietigen.

Voertuig eigendom van lease- of financieringsmaatschappij

U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. De RDW stuurt de tenaamstellingscode dan altijd naar  de lease- of financieringsmaatschappij.  

Voorwaarden voor schorsen

 • De motoren staan op uw naam.
 • De motoren zijn 15 jaar of ouder.

Schorsing door iemand anders laten regelen

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de schorsingen voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Heeft u een papieren kentekenbewijs, dan zijn dit het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Heeft u een kentekencard, dan moet u deze en de bijbehorende tenaamstellingscode meegeven.

Degene die bij het kentekenloket komt moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals in dit artikel is beschreven. Hij moet  na de schorsing de gekregen documenten aan u overhandigen.

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan. Uitzondering hierop:

Belangrijk om te weten

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (verzekering en motorrijtuigenbelasting) en heeft u het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).
 • ls u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kenteken was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag. Zie hiervoor de deze link opent in een nieuw venstersite van de Belastingdienst.
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.
 • U hoeft niet aan de RDW door te geven waar u de voertuigen stalt. De Belastingdienst kan hier wel om vragen.

Kosten

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag laag tarief 1e t/m 5e voertuig € 24,10 € 24,10 +€ 24,10 = € 48,20 * € 24,10 + € 48,20 = € 72,30 *
Aanvraag 6e voertuig en meer € 0,00 € 0,00 € 0,00

* U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.