Voor meer informatie over online schorsen, ga naar 'Schorsing online verlengen'. U schorst een kenteken voor maximaal 1 jaar. De RDW stuurt 1 maand voor de afloop van een schorsing een herinneringsbrief.

U kunt de schorsing al vanaf maximaal 6 weken voor de einddatum verlengen. De nieuwe einddatum is dan gelijk aan de einddatum van de oude schorsing plus één jaar. Als u eerder dan 6 weken voor de einddatum de schorsing verlengt, houdt u niet de 'oude' vervaldatum. Op de datum waarop u dan de schorsing verlengt, gaat de nieuwe schorsing voor 1 jaar in.

Vanaf 3 januari 2019 kunt u naast voor 1 jaar ook voor 2 of 3 jaar uw schorsing aanvragen of verlengen. Bekijk hier de tarieven voor schorsen in 2019.

Schorsing verlengen

Zo regelt u een verlenging van uw motor bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of een RDW-balie:

 1. Uiterlijk op de einddatum (dus vóór afloop) van de schorsing gaat u naar een kentekenloket, RDW-keuringsstation of RDW-balie.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs  
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
 3. U betaalt de kosten
  Omschrijving 2018 2019
  Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW €24,10 €24,10
 4. De schorsing is direct verlengd.
 5. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.
 6. Heeft u een Berichtenbox (uw eigen digitale brievenbus van de overheid), dan ontvangt u het schorsingsverslag hier ook automatisch in. Heeft u deze nog niet dan kunt u de Berichtenbox aanmaken op deze link opent in een nieuw venstermijn.overheid.nl.

Papieren kentekenbewijs

Heeft u nog een papieren kentekenbewijs, dan moet u dit goed bewaren. Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) dan ontvangt u het transactieverslag met de nieuwe einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren (de oude tenaamstellingscode moet u vernietigen). Uw kentekencard is vanaf dat moment weer geldig. U ontvangt het tweede deel van de tenaamstellingscode op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

* Als u deelneemt aan Verzamelaarsregeling voor schorsen van (oude) voertuigen  hoeft u alleen te betalen als u geen 5 betaalde schorsingen meer heeft. Per jaar moet u immers 5 betaalde schorsingen van voertuigen van 15 jaar of ouder hebben.

Iemand anders regelt de verlenging van de schorsing voor u

Kunt u niet zelf naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de verlenging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals hier is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Einddatum in het weekend

Verlengen kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing (staat op het Tenaamstellingsbewijs). Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging voor dat weekend regelen.

Herinneringsbrief in uw Berichtenbox

Heeft u deze link opent in een nieuw venstereen Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en u heeft aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de herinneringsbrief voor afloop van de schorsing niet per post, maar in deze Berichtenbox.

Tarieven 2019

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag normaal tarief € 73,10 € 73,10 +€ 24,10 = € 97,20 * € 73,10 + € 48,20 = € 121,30 *
Aanvraag laag tarief € 24,10 € 48,20 € 72,30
Verlengen € 24,10 € 48,20 € 72,30
Aanvraag brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30
Verlengen brom-/snorfietsen € 11,10 € 22,20 € 33,30

*U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.