Motor krijgt buitenlands kenteken

Moet de motor in het buitenland een kenteken krijgen? Informeer dan in het betreffende land welke documenten er nodig zijn voor invoer in dat land, voordat u de motor voor uitvoer bij de RDW aanmeldt. Heeft u voor invoer het kentekenbewijs nodig en bent u dit kwijt? dan heeft u nu nog de mogelijkheid om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen. Na beëindiging van de registratie kan dit niet meer.

Motor voor uitvoer aanmelden

Zo meldt u uw motor aan voor uitvoer :

 1. U, of iemand anders namens u, gaat naar de RDW-balie in Zoetermeer of Veendam. Een afspraak maken is niet nodig. Momenteel kunt u geen uitvoer regelen bij een RDW-keuringsstation of een andere RDW-balie. U kunt ook naar Documenteen RDW erkend bedrijf voor export (pdf, 429kb). Informeert u vooraf bij het bedrijf of zij voor u export willen regelen.
 2. Neem het volgende mee:
  - Het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs of
    de kentekencard met de tenaamstellingscode;
    Het Overschrijvingsbewijs of tenaamstellingscode mogen ontbreken als
    de geregistreerde eigenaar/houder zelf komt;
  - Geldig legitimatiebewijs;
  - Kentekenplaat (niet nodig als er nooit een kentekenplaat is gemaakt / afgegeven
    voor de motor). Is er nooit een kentekenplaat gemaakt, dan kunt u de motor alleen bij een RDW keuringsstation of RDW balie uitvoeren.
  - Ondertekende uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar, waarin de tekenbevoegde staat;  
  - Machtiging van de tekenbevoegde (in geval van rechtspersoon en als u zelf niet de tekenbevoegde bent).
 3. U betaalt de kosten.
  Omschrijving Kosten
  Dienst Export €10,30
 4. De RDW of het RDW erkend bedrijf meldt de motor af in het kentekenregister en de registratie is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker:
  - een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is beëindigd);
  - het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) of de kentekencard (waarvan een hoekje is afgeknipt);
  - het papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Dit kentekenbewijs deel II heeft u samen met de kentekencard of het tenaamstellingsbewijs nodig om het voertuig in het      
    buitenland te registreren.
 6. Met het kentekenbewijs deel II mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden om het voertuig buiten Nederland te brengen. Voorwaarden hierbij zijn:         
  - de motor is verzekerd tijdens deze 14 dagen;
  - u zet het bestaande kenteken met zwarte onuitwisbare cijfers/letters op een witte plaat. Een kartonnen plaat is niet toegestaan. U kunt deze ook (van tevoren)laten maken bij Documenteen erkende kentekenplaatfabrikant (pdf, 755kb). Hiervoor moet u de kentekencard of het kentekenbewijs deel 1A (Voertuigbewijs) laten zien.
 7. Gaat de motor naar een land buiten de Europese Unie of EVA? Dan moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.
 8. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van de betaalde motorrijtuigenbelasting (BPM) terugkrijgen. Neemt u hiervoor eerst contact op met de Belastingdienst .

Het is verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

Motor is al in het buitenland

Is de motor al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Ga dan voor meer informatie naar: ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’.