Online aanvraag stopzetten registratie 

Zo vraagt u online stopzetten van de kentekenregistratie aan:
  1. U vult het formulier 'Verzoek tot beëindiging registratie' volledig in.
  2. De benodigde documenten (zoals aangegeven op het formulier) moet u bijvoegen. Lees hier hoe u een document kunt toevoegen aan het formulier .
  3. Klik op 'Verzenden'.
  4. De RDW beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen een brief. Hierin staat of uw aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is.

Schriftelijke aanvraag stopzetten registratie

Als u het stopzetten van de registratie niet online kunt aanvragen. Kijk dan bij: 'Kentekenregistratie stopzetten omdat u geen gebruik maakt van de openbare weg; schriftelijke aanvraag' .