Snelle motorboot exporteren, slopen en/of registratie beëindigen

U moet de registratie van uw snelle motorboot (jetski of waterscooter) beëindigen bij de RDW als:

• u de boot gaat slopen of heeft het gesloopt;
• u de boot uitvoert naar het buitenland/verkoopt aan iemand in het buitenland;
• u de boot heeft verkocht en de koper schrijft het vaartuig niet over op eigen naam.

Ook moet u de registratie beëindigen als het motorvermogen is teruggebracht, zodat het vaartuig niet sneller dan 20 km per uur kan varen en dus geen snelle motorboot meer is.


Registratie beëindigen

Zo doet u een verzoek om de registratie bij de RDW te beëindigen:

 1. U stuurt een ondertekende brief naar de RDW. In de brief vermeldt u het registratieteken en verzoekt u om de registratie van uw snelle motorboot te beëindigen. U beschrijft daarin ook de reden waarom u de registratie wilt beëindigen.
 2. Met de brief stuurt u het originele registratiebewijs mee. Bent u het registratiebewijs kwijt, dan moet u de reden daarvan in de brief vermelden.
  Het adres is:
  RDW, unit APR - Vaartuigen
  Postbus 30.000
  9640 RA VEENDAM
 3. Gaat de RDW akkoord met uw verzoek om de registratie van het vaartuig te beëindigen, dan ontvangt u hiervan binnen vijf werkdagen een bevestigingsbrief. De datum waarop de RDW uw verzoek goedkeurt is altijd de datum van beëindiging van de registratie.

De RDW berekent u geen kosten voor het beëindigen van de registratie.

Beëindigt u uw registratie niet dan blijft u als geregistreerde eigenaar/houder van de snelle motorboot in ons register vermeld staan. Dat kan vervelende situaties voor u geven als bijvoorbeeld iemand anders een overtreding met de boot begaat.