Waar is registratiebewijs geldig

Het Nederlandse registratiebewijs is alleen geldig op de Nederlandse binnen wateren. In dit artikel leest u precies waar.

Registratie is verplicht op vrijwel alle binnenwateren. Voor de Eems/Dollard, de Westerschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Grens-Maas is deze verplichting niet in het daar geldende scheepvaartreglement opgenomen. Daar kan wel een registratieplicht gelden op grond van een plaatselijke verordening. Geadviseerd wordt ook bij het varen op die wateren het vaartuig te laten registreren.

Als u met uw vaartuig in het buitenland wilt varen, vraag dan eerst in het betreffende land na of uw Nederlandse registratiebewijs daar wordt geaccepteerd.