Ontheffingen

Ontheffingen

Ontheffingen houdt zich bezig met ontheffingverlening voor exceptioneel transport. Exceptioneel transport is transport dat groter of zwaarder is dan de wet toestaat.
 
De RDW voert deze taak uit namens alle Nederlandse wegbeheerders. Dit zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen.
 
De afdeling Ontheffingen levert hiermee een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, en behoud van infrastructuur.
 

Registreren niet-Nederlandse voertuigen

Voor een niet-Nederlands voertuig gebruiken we internationale registers in combinatie met het kentekenbewijs en technische voertuigdocumenten. Vanaf 1 maart 2015 moet een niet-Nederlands voertuig geregistreerd staan bij de RDW, voordat de RDW een ontheffing kan afgeven. Registratie van een voertuig gebeurt eenmalig. Eenmaal geregistreerd kan de RDW de gegevens voor toekomstige aanvragen gebruiken. U hoeft dan alleen uw voertuigidentificatienummer (VIN) door te geven aan de RDW. Het registratieformulier voor voertuigen met 1 voertuigidentificatienummer (VIN) kunt u aanvragen via ontheffingen@rdw.nl.
 

Wegwerkzaamheden controleren via digitale kaart (DKW) vanaf 1 juli 2015 verplicht

Vanaf 1 juli bent u verplicht om de wegwerkzaamheden op uw route te controleren via de Digitale Kaart Wegwerkzaamheden (DKW). Vanaf 1 juli 2015 is de Digitale Kaart Wegwerkzaamheden (dkw.rdw.nl) weer in gebruik. Ook wegwerkzaamheden op rijkswegen staan nu op de kaart. Het verzoek om af te stemmen met de wegendistricten (via het afstemformulier) komt daarmee te vervallen. De wegwerkzaamheden kunt u digitaal raadplegen via dkw.rdw.nl

Ga naar de navigatie