Ga naar de content

Ontheffingen

Ontheffingen

Ontheffingen is een afdeling van de divisie Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV) bij de RDW. Ontheffingen houdt zich bezig met ontheffing verlening voor exceptioneel transport. Exceptioneel transport is transport dat groter of zwaarder is dan de wet toestaat.
 
De RDW voert deze taak uit namens alle Nederlandse wegbeheerders. Dit zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen.
 
De afdeling Ontheffingen levert hiermee een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, en behoud van infrastructuur.
 

Relatiedag RDW exceptioneel transport

Op dinsdag 9 juni 2015 organiseert de RDW afdeling Ontheffingen op het RDW Testcentrum in Lelystad een relatiedag met als thema ‘Op weg naar de toekomst’. Deze dag is bestemd voor: wegbeheerders, transporteurs en andere belanghebbenden bij exceptioneel transport. Hier leest u meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden.
 

Digitale Kaart Wegwerkzaamheden

Op 2 januari 2015 is de Digitale Kaart Wegwerkzaamheden http://dkw.rdw.nl van start gegaan. Hiermee kunt u 24 uur per dag controleren of er wegwerkzaamheden zijn op uw route.
 
Helaas zijn niet alle werkzaamheden zichtbaar op de kaart. Met name werkzaamheden op de Rijkswegen kunnen ontbreken.
 
Ik verzoek u om, voordat u gebruik maakt van de rijkswegen, contact op te nemen met de betreffende wegendistricten en af te stemmen of een vrije doorgang mogelijk is. Een overzicht van de wegbeheerders vindt u hier

Ga naar de navigatie