Certificaat van Overeenstemming voor eerste inschrijving digitaal

Vanaf 1 januari 2016 kunnen voertuigen alleen nog in Nederland worden ingeschreven op basis van een Certificaat van Overeenstemming (CvO) en niet meer op basis van een typegoedkeuring. Daarmee wordt de nieuwe standaard in Nederland het CvO. Dit zou ingaan op 1 oktober 2015. Het geeft importeurs en fabrikanten extra voorbereidingstijd. Met die extra tijd kunnen zij de nieuwe manier van inschrijven zo goed en gedegen mogelijk aanpakken. 
 

Nieuwe Nederlandse standaard

Een voertuig inschrijven op basis van een digitaal CvO wordt de nieuwe Nederlandse standaard. Het digitale CvO sluit naadloos aan bij het kentekenbewijs dat de RDW sinds 1 januari 2014 afgeeft. Op de chip op deze kentekencard kan een digitaal CvO geplaatst worden. De digitalisering sluit ook aan bij de Europese regelgeving. De kentekenaanvraag kan op deze manier sneller verlopen en registratie gebeurt op basis van de werkelijke voertuiggegevens.
 

Een voertuig inschrijven in 2 stappen

In de nieuwe situatie verloopt een inschrijving van een voertuig in 2 stappen: registratie van het digitale CvO en aanvraag van een kenteken. 
 1. Registratie van het digitale CvO
  U kunt het CvO nu al digitaal aanleveren via een directie RDW-verbinding. Bij aanlevering controleert de RDW of het CvO inderdaad hoort bij een Europese typegoedkeuring. Ook voert de RDW controles uit op juistheid van de CvO-gegevens. 

  Meer informatie over het aanleveren van digitale CvO’s. 

 2. Aanvraag van een kenteken
  Een voertuig inschrijven in de kentekenregistratie kan op 2 manieren:
 • Kenteken aanvragen op basis van een digitaal CvO
  Als de RDW het digitale CvO heeft ontvangen, kan een erkenninghouder met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving een voertuig inschrijven in het kentekenregister.
 • Kenteken aanvragen op basis van een papieren CvO
  Als het digitale CvO niet beschikbaar is, kan het voertuig ingeschreven worden op basis van de gegevens van het papieren CvO. 

  Meer informatie over het aanvragen van een inschrijving door de importeur. 

Ga naar de navigatie