Typegoedkeuren van voertuigen en componenten

Als een voertuig voor het eerst in een EU-lidstaat (dus ook in Nederland)  wordt geregistreerd moet deze een Europese typegoedkeuring hebben. De RDW geeft deze af.

Als u een voertuig heeft dat geen of een gedeeltelijke typegoedkeuring heeft kunt u deze voor toelating op de weg laten testen en typegoedkeuren door de RDW. Ook onderdelen (componenten of technische eenheden) kunt u door
de RDW laten typegoedkeuren, zodat u ze daarna kunt aanbieden aan de autobranche.

Aanvraagformulieren

De formulieren waarmee u een aanvraag kunt doen bij de RDW (voor typegoedkeuren voertuigen, typegoedkeuren componenten en testen) vindt u op de pagina Orderforms.
 

Eerst typegoedkeuren, dan verkopen

De typegoedkeuring van een voertuig is het verbindende element tussen erkenning, registratie en verkoop van uw producten. Een voertuig of onderdeel dat voor typegoedkeuring wordt aangeboden moet geproduceerd zijn door een fabrikant die is gecertificeerd en waarvoor het productieproces door de RDW is goedgekeurd. De RDW geeft hiervoor certificaten af aan fabrikanten van voertuigen of onderdelen.

Wetgeving is de basis

Voor het verstrekken van certificaten en typegoedkeuringen zijn Europese richtlijnen (EG richtlijnen en ECE reglementen) en nationale richtlijnen
opgesteld. Wilt u een voertuig of onderdeel op de markt brengen, dan staan in deze richtlijnen de voorwaarden genoemd waaraan u als fabrikant, uw productieproces en het product moeten voldoen. De fabrikant is de persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle aspecten van het typegoedkeuringsproces en voor de handhaving van de overeenstemming van de productie. De RDW voert hierop eventueel noodzakelijke testen uit.
 
In sommige richtlijnen worden speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld voor overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, hergebruik, meerfasebouw -goedkeuring en gevaarlijke goederen. EU-Richtlijnen,
EU-Verordeningen en ECE-Reglementen worden regelmatig aangepast. Dit kan betekenen dat nieuwe typen voertuigen aan de nieuwe eisen moeten voldoen, maar ook dat typegoedkeuringen hun geldigheid kunnen verliezen. Let u daarom op de ingangsdata van de richtlijnen en reglementen.


Certificeren fabrikant

Bent u fabrikant van voertuigen of componenten voor de autobranche, dan moet u beschikken over EG, ECE of nationale typegoedkeuringen om zich te kunnen registreren en producten te verkopen in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend. Ook deze typegoedkeuringen geeft de RDW af,  op basis van geschikte testresultaten. Om te beoordelen of fabrikanten van voertuigen of voertuigonderdelen na het certificaat aan de goedkeuringseisen blijven voldoen houdt de RDW toezicht. Hiervoor zijn de instandhoudingskosten geïntroduceerd.
 

Rol RDW

Afhankelijk van uw behoefte aan typegoedkeuring van componenten en technische eenheden, of systemen en voertuigen, begeleiden wij u door het hele goedkeuringsproces. Tests kunnen worden uitgevoerd in ons Test Centrum Lelystad, onder toezicht van onze Testafdeling of worden uitgevoerd door technische diensten die door ons zijn geaccrediteerd. Wij werken nauw samen met diverse technische diensten in de hele wereld.
 
Omdat de RDW onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ook deelneemt aan de ontwikkeling van nationale en internationale wetgeving, houden wij de technische ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en kunnen wij invloed uitoefenen op wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan.
 

Kosten

De prijs van een test is opgebouwd uit de volgende componenten:
  • De uitvoering van de test en ook de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief.
  • De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief.
  • Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
  • Toelatingskosten.
  • De uurtarieven vindt u in de tarievenlijst van TTV van de RDW. U kunt tijdens uw gesprek met de RDW-medewerker een indicatie van de kosten vragen. 

Ga naar de navigatie