Gewijzigde werkwijze

  • Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat het systeem voldoet aan alle gestelde eisen, beschreven in de Regeling voertuigen en in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK? Dan hoeft er geen uitlaatgastest plaats te vinden.
  • Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat dit (gedeeltelijk) niet mogelijk is of niet voldoet aan de gestelde eisen? Dan moet er een uitlaatgastest uitgevoerd worden.

Meer informatie

Een stroomschema over de werkwijze EOBD uitlezing bij APK van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s is te vinden in de online APK-regelgeving.

Hier vindt u de brief Werkwijze EOBD uitlezing bij APK-keuring die u in december 2017 heeft ontvangen.