Registratie bij de RDW

Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet u als zakelijke klant of als erkenninghouder geregistreerd staan bij de RDW. Staat u dat niet, ga dan naar 'Registreren bij de RDW'.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

RDW-erkenninghouder

Voor de RDW-erkenninghouder bestaat de dienst uit de onderdelen:

  • Raadplegen

Hier kunt u gegevens bekijken van het meetmiddel dat voor uw keuringsinstantie staat geregistreerd.

  • Verkopen

Heeft u een meetmiddel inmiddels verkocht of overgedragen aan een andere keuringsinstantie, dan kunt u dit hier aangeven.

  • Deactiveren

Een meetmiddel dat u niet gebruikt of tijdelijk niet gebruikt, kunt u in dit onderdeel deactiveren.

  • Activeren
Een gedeactiveerd meetmiddel kunt u in dit onderdeel weer activeren.

Voor meer informatie over het gebruik van de dienst kunt u de handleiding RDW-erkenninghouder downloaden.

Onderzoeksgerechtigde

Voor de onderzoeksgerechtigde (namens het NMi) bestaat de dienst uit:

  • Raadplegen

Hier kunt u de gegevens van het meetmiddel van uw klant inzien.

  • Opvoeren
Hier kunt u een (nieuw) meetmiddel invoeren in het register.
  • Keuren

Als u een meetmiddel van uw klant wilt keuren, dan kunt u dat doen via dit onderdeel.

Er zijn 2 mogelijkheden om gegevens in het RME in te voeren. Via de portalversie en Webreb. Meer informatie vindt u in de handleidingen:

RDW-beleid inrichting en apparatuur

In het document Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur, vindt u de RDW beleidsregels voor remtestbanken, hefbruggen enzovoort.