Regelgeving boordcomputer taxi

Hier vindt u informatie over regelgeving rond uw erkenning Boordcomputer taxi.

De typegoedkeuringseisen voor de fabrikanten van boordcomputers voor taxi’s kunt u vinden in de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi.

Regelgeving rond erkenning

Voor het verkrijgen en het in stand houden van een erkenning moet worden voldaan aan de eisen die in de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi staan. Hierin zijn zaken geregeld die specifiek voor erkende werkplaatsen gelden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed