Fotograferen voor digitale aanvraag van verlenging rijbewijs

Sinds 1 oktober 2018 is de proef Digitaal Aanvragen Rijbewijs gestart.
Burgers die ingeschreven staan in een gemeente die deelneemt aan de proef kunnen onder bepaalde voorwaarden de verlenging van hun rijbewijs online bij ons aanvragen. Een belangrijke rol in dit aanvraagproces speelt u als RDW erkende fotograaf. Hier leest u wat u als erkenninghouder Fotograaf rijbewijs moet doen.