Pasfoto digitaal aanleveren 

Bent u fotograaf en wilt u pasfoto's digitaal bij ons aanleveren zodat uw klant zijn rijbewijs online kan verlengen? Dat doet u via software van de provider. U heeft hiervoor de erkenning Fotograaf nodig.

De informatie op deze pagina vindt u ook in de handleiding ' Fotograferen voor online verlenging van rijbewijs'. Deze krijgt u per post toegestuurd direct nadat u de erkenning van ons heeft gekregen. Dit is de digitale versie.  

 • Voorwaarde

  U heeft een erkenning Fotograaf. Geen erkenning? Vraag dan eerst de erkenning Fotograaf aan.

  1. U vraagt of de klant inderdaad een pasfoto komt maken voor het online verlengen van zijn rijbewijs. Is de klant niet op de hoogte van deze mogelijkheid, dan kunt u de klant hierop wijzen. Meer informatie over de digitale aanvraag.  
  2. De klant moet u expliciet toestemming geven om zijn pasfoto, rijbewijsnummer, handtekening en eventueel e-mailadres door te mogen sturen naar ons. Zonder toestemming mag u niet verdergaan.
  3. U maakt de pasfoto via uw eigen software. Een pasfoto mag u alleen op uw eigen locatie maken. De pasfoto moet voldoen aan een aantal eisen. Zie ´ Eisen pasfoto´. 
  4. U legt de handtekening van de klant vast via een zogenoemde handtekeningpad van de provider Fotografie. Deze handtekening komt op het rijbewijs van de klant. De handtekening moet voldoen aan een aantal eisen. Zie ´ Eisen handtekening´.
  5. U toont de digitale handtekening en de pasfoto aan de klant.
  6. Na het maken van de pasfoto adviseren wij u om de klant tenminste 1 fysieke (afgedrukte) pasfoto mee te geven. Wordt zijn pasfoto niet geaccepteerd voor het digitale proces, dan kan de klant met deze afgedrukte pasfoto alsnog een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  7. U stuurt de pasfoto en handtekening door naar ons via de geïnstalleerde applicatie van de provider. U heeft hiervoor het rijbewijsnummer van de klant nodig. De klant hoeft het rijbewijs niet te tonen en u mag hier ook niet naar vragen.
  8. U krijgt een bevestigingsmail van ons als de foto en handtekening zijn ontvangen. U krijgt geen bevestiging of de foto is goedgekeurd.
  9. Zodra u de gegevens naar ons heeft verstuurd, worden de pasfoto en handtekening automatisch verwijderd door de software van de provider. Heeft u de pasfoto of handtekening nog op andere plekken staan, bijvoorbeeld op uw fototoestel of op een usbcard, dan moet u deze onmiddellijk na onze ontvangstbevestiging definitief verwijderen of vernietigen.  
  10. Heeft de klant een e-mailadres doorgegeven dan krijgt hij na maximaal 10 minuten een bevestigingsmail van ons. Hierin staat of de foto is goedgekeurd en of hij het rijbewijs digitaal kan aanvragen. Krijgt de klant een afwijzing, dan moet hij met de gekregen pasfoto naar het gemeentehuis waar hij de aanvraag alsnog kan doen.
  11. Heeft de klant geen e-mailadres doorgegeven dan kan hij op de pagina Rijbewijs online rijbewijs verlengen controleren of hij het rijbewijs online kan aanvragen. 
 • De pasfoto moet voldoen aan de volgende eisen:

  • acceptatiecriteria beschreven in de fotomatrix model 2020 
  • pixels: 901 x 1158;
  • quality: 80%;
  • bitdiepte van 24;
  • formaat pasfoto: JPEG;
  • formaatgrootte pasfoto: maximaal 170 kilobyte;
  • en verhouding pasfoto: 35mm x 45mm.
 •  De handtekening moet voldoen aan de volgende eisen:

  • een breedte/lengte verhouding van 3:1;
  • pixels: 777 x 262;
  • bitdiepte van 24;
  • formaat: JPEG;
  • formaatgrootte: ca. 15 kilobyte;
  • geen witruimte als kader om de handtekening.  
 • Als erkenninghouder bent u verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de pasfoto en handtekening. Het is daarom belangrijk dat u de gestelde eisen naleeft. Wij houden hier toezicht op. In de Toezichtbeleidsbrief leest u hoe wij dit doen. Deze toezichtbeleidsbrief en de handleiding moeten op uw bedrijfsadres aanwezig zijn.

 • Als er een wijziging in uw bedrijfsactiviteiten, bedrijfsgegevens of bedrijfslocatie plaatsvindt, moet u dit aan ons doorgeven. Hier leest u hoe u wijzigingen kunt doorgeven.

  Vragen

  Als u vragen heeft over het proces, neem dan contact op met uw provider (Pasfoto-Organisatie).
  Als u vragen heeft over de erkenning of over het proces digitaal aanvragen rijbewijzen, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Heeft deze informatie u geholpen?