Controleren inbouw gasinstallaties

Een bedrijf met een erkenning Gasinstallaties verzorgt het aanpassen van de brandstofcode in het kentekenregister. De erkenninghouder controleert na inbouw van een gasinstallatie of deze volgens de wettelijke voorschriften is ingebouwd. Nadat de erkenninghouder heeft vastgesteld dat de gasinstallatie volgens de voorschriften is ingebouwd, moet hij het voertuig bij de RDW afmelden. De RDW houdt toezicht op de erkenninghouder door steekproeven en bedrijfsbezoeken.