Gasinstallatie afmelden

Met de erkenning Gasinstallatie mag u namens de RDW een ingebouwde LPG- gasinstallatie inbouwen en keuren. Uw LPG-technicus moet de gasinstallatie inbouwen volgens de wettelijke regelgeving en de voorschriften van de fabrikant. Als u de gasinstallatie heeft ingebouwd, moet u het voertuig afmelden bij de RDW. Dit kan via uw provider of rechtstreeks bij de RDW via APK Webdirect.

Afmelden via webdirect

De RDW biedt de mogelijkheid om direct online, dus zonder abonnement bij een provider, bij de RDW afmeldingen te doen via APK webdirect. U betaalt hiervoor het internettarief. De RDW stuurt u hiervoor apart een rekening.

Meer informatie over webdirect  

Afmelden via provider

Voor het afmelden via een provider (dit is een partij die tegen betaling toegang biedt tot de RDW gegevens via het internet) is een abonnement noodzakelijk. Meer informatie kunt u opvragen bij de providers.

Kosten

Omschrijving Kosten
Afmelden LPG €5,55
Afmelden gasinstallatie (via internet) €6,10

Afmelden voertuig

Voordat de LPG-technicus het voertuig afmeldt bij de RDW, moet hij controleren of aan alle voorschriften voor de inbouw en keuring van de gasinstallatie is voldaan. Vervolgens mag hij het voertuig afmelden.

Als u afmeldt via uw provider, kijk dan voor de precieze handelingen in de handleiding van uw provider. Voor het afmelden heeft u een bevoegdheidspas met bijbehorende pincode nodig.

Zo meldt u een voertuig (af): 

 1. U voert achtereenvolgens het kenteken, de meldcode en de laatste 4 cijfers van het voertuigidentificatienummer in. 
 2. Dan voert u de tellerstand in. Voor voertuigen zonder teller en als er geen tellerstand is af te lezen, vermeldt u ‘GT’ (Geen Teller). 
 3. Dan voert u het merk van de gasinstallatie in. 
 4. Als het voertuig van een typegoedgekeurde gasinstallatie is voorzien, moet u het typegoedkeuringsnummer van de gasinstallatie invoeren. Als het voertuig geen typegoedgekeurde LPG-installatie hoeft te hebben, moet u op die plaats "GEEN0000" invoeren. 
 5. Tenslotte moet u de totale tankinhoud, in hele liters, invoeren. Als dit niet mogelijk is, moet de tankinhoud, naar beneden afgerond worden op een hele liter. 
 6. Het systeem controleert alle ingevoerde gegevens. Als deze juist zijn, is de afmelding gelukt. De RDW kan het voertuig selecteren voor een steekproef. In dat geval mag u het voertuig pas vrijgeven na een akkoord van de RDW. 
 7. Aansluitend print u de opnamekaart gasinstallatie. U controleert deze en ondertekent de opnamekaart.
 8. Wij controleren de keuring van een afgemelde gasinstallatie steekproefsgewijs. Valt een voertuig in de steekproef, dan moet het voertuig in de werkplaats beschikbaar blijven. Binnen 90 minuten komt er een steekproefcontroleur van de RDW. De uitslag van de steekproef is bepalend voor het goedkeuren van de door LPG-technicus uitgevoerde keuring.

Voertuigen die u niet mag of kan afmelden

Een aantal voertuigen kan of mag niet worden afgemeld. Dit zijn: 

 1. voertuigen die niet in Nederland zijn geregistreerd, 
 2. voertuigen waarvan de kentekenplaten en het voertuigidentificatienummer niet overeen komen met kentekenregister, 
 3. voertuigen waarvan het voertuigidentificatienummer ontbreekt, niet goed leesbaar is of alleen leesbaar is door het demonteren van onderdelen van de gasinstallatie.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed