Op naam zetten van grote aantallen kentekenbewijzen

Als de inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK) wijzigt of wordt beƫindigd en er staan voertuigen op naam van uw bedrijf, dan moet u of de nieuwe eigenaar van het bedrijf de kentekenbewijzen van deze voertuigen (laten) overschrijven. Als service stuurt de RDW uw bedrijf een brief met het verzoek de kentekenbewijzen over te laten schrijven. De brief gaat naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.

Naams- of adreswijziging

Verandert de naam of het adres van uw bedrijf en de inschrijving bij de KvK wijzigt niet, dan bent u niet verplicht om de kentekenbewijzen van de voertuigen over te laten schrijven. De naam- en adresgegevens wijzigen automatisch in het kentekenregister. In sommige gevallen is het wel raadzaam om de kentekenbewijzen over te laten schrijven. Bijvoorbeeld als uw voertuigen ook in het buitenland rijden. De buitenlandse instanties kunnen moeilijk doen over foute naam- en adresgegevens op het kentekenbewijs.

Regeling Massale tenaamstelling

Moet u voor uw bedrijf de kentekenbewijzen van 50 of meer voertuigen tegelijk laten overschrijven, dan is het lastig om dat in een keer bij een kentekenloket te doen. De RDW heeft daarom hiervoor een aparte regeling bij de Kamer van Koophandel (KvK) voor ingeschreven rechtspersonen, met uitzondering van maatschappen, rederijen, publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen. Deze regeling heet ‘Massale tenaamstelling voertuigpark bedrijven’ en is bedoeld voor het overschrijven van het gehele voertuigpark of een deel ervan, mits het 50 voertuigen (op hetzelfde subdossiernummer/vestigingsnummer bij de KvK) of meer zijn. De regeling geldt niet voor eerste tenaamstellingen.

Zo maakt u gebruik van de regeling:

 1. U stuurt een verzoek voor massale tenaamstelling naar de RDW, unit APR, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam;
 2. Met het verzoek stuurt u de documenten mee die in dit artikel staan;
 3. U ontvangt van de RDW een overeenkomst voor de overschrijving/tenaamstelling van de kentekenbewijzen. Voor voertuigen met een 'verstrekkingsvoorbehoud' zoals leasevoertuigen, ontvangt u per rechtspersoon die het 'verstrekkingsvoorbehoud' heeft gemaakt een aparte overeenkomst. De huidige en de nieuwe eigenaar moeten beide de overeenkomst ondertekenen en opsturen naar de RDW;
 4. In de overeenkomst staan de kosten vermeld. Het totaalbedrag (aantal kentekenbewijzen x tarief tenaamstelling) moet u binnen 4 weken na dagtekening overmaken op betaalrekening 47 72 63 054 IBAN NL76ABNA0477263054 van de RDW te Veendam, onder vermelding van: massale tenaamstelling.
 5. De RDW schrijft de kentekens over zodra de getekende overeenkomst en de betaling is ontvangen.
 6. U ontvangt een lijst met alle actuele overgeschreven kentekens en een lijst met de financiële verantwoording.
 7. De RDW stuurt voor alle voertuigen tegelijk de kentekenbewijzen op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd), op naar de nieuwe eigenaar;
 8. De lijst met tenaamstellingscodes ontvangt de nieuwe eigenaar in een aparte envelop samen met de kentekenbewijzen.

De afhandeltijd is minimaal 5 werkdagen en hangt af van de snelheid van uw betaling, de volledigheid van aangeleverde kentekens en uittreksels KvK.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf is een geregistreerd rechtspersoon bij de KvK. Maatschappen, rederijen, publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen zijn uitgesloten van deze regeling. Als u twijfel heeft of uw bedrijf tot een van deze groepen behoort, neem dan contact op met RDW Klantenservice.
 • Het gaat om minimaal 50 voertuigen op naam van dezelfde rechtspersoon (hetzelfde subdossiernummer/vestigingsnummer bij de KvK).

Documenten die u nodig heeft

 • een uittreksel van de KvK van de huidige eigenaar en van de nieuwe eigenaar. De uittreksels mogen niet ouder zijn dan één jaar. Een uittreksel van internet of een elektronisch gewaarmerkt uittreksel is niet toegestaan.
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde van de huidige en de nieuwe eigenaar.
 • bij overschrijving van een deel van het voertuigpark (minimaal 50 voertuigen per vestiging: een Excel-bestand met de over te schrijven voertuigen. Hierbij geeft u aan dat het om een deel-massale tenaamstelling gaat. Over de manier van aanlevering van het digitale bestand kunt u contact opnemen met RDW Klantenservice.

Leasevoertuigen

Voor voertuigen die een leasemelding hebben, moet de leasemaatschappij voor akkoord een verklaring ondertekenen. Deze verklaring stuurt de RDW u na het verwerken van uw aanvraag.

Bijzondere statussen van voertuigen

Voor voertuigen die de RDW niet kan overschrijven, ontvangt u uw geld terug (bijvoorbeeld vanwege verkoop, sloop/demontage, uitvoer).

Is een voertuig geschorst, dan vervalt de schorsing bij de overschrijving. Wilt u dat het voertuig geschorst blijft, dan moet u een nieuwe schorsing aanvragen

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed