Digitaal machtigen

Voor het op naam zetten/overschrijven van een voertuig heeft u in een aantal situaties een digitale machtiging nodig. De digitale machtiging heeft sinds 12 maart 2015 de wilsverklaring vervangen.

Wat kunt u doen?

Met het ondertekenen van een machtiging accepteert de klant de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een voertuig. De digitale machtiging moet ondertekend zijn vóórdat u de daadwerkelijke tenaamstelling uitvoert, dit mag niet achteraf. U kunt op deze manier het legitimatiebewijs van de klant al controleren bij het regelen van de verkoop. De klant kan de machtiging dan gelijk ondertekenen. Hierdoor hoeft hij niet meer persoonlijk aanwezig te zijn bij de tenaamstelling zelf. U kunt de tenaamstelling dan doen op een moment dat u het beste uitkomt.

Registratie bij de RDW

Deze dienst kunt u alleen gebruiken als u de RDW-erkenning 'Bedrijfsvoorraad' heeft. Wilt u een erkenning 'Bedrijfsvoorraad' aanvragen of meer informatie daarover, ga dan naar Bedrijfsvoorraad aanvragen .

Digitale machtiging aanvragen

Zo vraagt u gratis een digitale machtiging aan:

 1. Ga naar deze link opent in een nieuw venster Digitaal machtigen .
 2. Vul de volgende gevraagde gegevens in:
  - Opdrachtnummer (indien van toepassing)
  - kenteken en meldcode van het voertuig (betreft het invoer, dan vinkje achter 'Nederlands gekentekend voertuig' uitzetten. U kunt daarna het   
    voertuigidentificatienummer (VIN) invullen.
  - soort tenaamstelling (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
  - soort legitimatie (rijbewijs of paspoort/identiteitsbewijs)
  - nummer van het identificatiemiddel en Burgerservicenummer (BSN) van de nieuwe eigenaar of KvK nummer met vestigingsnummer
 3. Geef akkoord op de getoonde gegevens.
 4. De machtiging wordt aangemaakt.
 5. U krijgt een bevestigingsmelding op het scherm.
 6. U kunt vervolgens het machtigingsformulier downloaden en uitprinten.
 7. Laat de machtiging ondertekenen door de nieuwe eigenaar/houder of door een tekenbevoegde van een rechtspersoon. Ondertekening door de tekenbevoegde van een rechtspersoon is niet nodig als een Opdracht tot tenaamstelling (OTT) in de digitale machtiging is opgenomen.
 8. U tekent als erkend bedrijf de digitale machtiging.

Situaties waarin digitale machtiging nodig is

In de volgende situaties heeft u een digitale machtiging nodig:

Bij een Erkenning Bedrijfsvoorraad:

 • U kunt niet zelf tenaamstellen
  U heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad, maar u kunt zelf niet tenaamstellen: U neemt de digitale machtiging mee als u het voertuig namens de koper bij een kentekenloket of een RDW-keuringsstation gaat overschrijven. Het voertuig dat u op naam gaat zetten hoeft hierbij niet in uw bedrijfsvoorraad te staan.

Bij een Bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf:

 • Tenaamstellen natuurlijk of rechtspersoon
  U heeft de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf en zet het voertuig via uw tenaamstellingsapplicatie op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. U moet dan het nummer van een digitale machtiging (machtigingscode) opvoeren in uw applicatie.
 • Tenaamstellen rechtspersoon met een opdrachtnummer
  Als er voor de rechtspersoon een Opdracht tot Tenaamstelling (OTT) door de leasemaatschappij is gemaakt, dan hoeft er geen digitale machtiging aangemaakt te worden. Het opdrachtnummer kan dan in de tenaamstellingsapplicatie opgevoerd worden. Gaat het om een tenaamstelling op een buitenlandse rechtsvorm, neem dan contact op met de RDW.
  Moet het voertuig op naam van een particulier komen, dan vult u het opdrachtnummer van de OTT in op de digitale machtiging. Daarna voert u bij de tenaamstelling het nummer van de digitale machtiging op in uw tenaamstellingsapplicatie.