Digitale machtiging verplicht

Bij een tenaamstelling op naam van een natuurlijk persoon en een rechtspersoon moet u voorafgaand aan de tenaamstelling een digitale machtiging printen en laten ondertekenen. U moet dit doen voordat een voertuig op naam wordt gezet. Dit moet u ook doen bij een tenaamstelling met Opdracht tot tenaamstelling in geval van een natuurlijk persoon.

Bij het op naam zetten van een voertuig op naam van een natuurlijk persoon is een wilsverklaring in de vorm van een getekende digitale machtiging verplicht.
Zet u het voertuig op naam van een rechtspersoon, dan is een door de tekenbevoegde van de rechtspersoon getekende digitale machtiging verplicht. Is er een Opdracht tot tenaamstelling (OTT) in de digitale machtiging opgenomen, dan hoeft de tekenbevoegde van de rechtspersoon de digitale machtiging niet te ondertekenen. U moet als erkend bedrijf de digitale machtiging wel ondertekenen.

Verplichtingen bij de digitale machtiging

  • U moet de digitale machtiging voorafgaand aan de tenaamstelling laten ondertekenen.
  • Vervolgens moet u de afgedrukte en getekende digitale machtiging minimaal 2 jaar bewaren in uw afsluitbare voorziening.
  • Uiterlijk 3 jaar na de tenaamstelling moet u de machtiging weer vernietigen.
  • Ook moet u de ondertekende digitale machtiging kunnen tonen tijdens een controle door de RDW Toezichthouder Bedrijven van de RDW.


Houdt u zich niet aan deze verplichtingen, dan kan dat gevolgen hebben voor uw bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigen (TV)

Voertuig op naam rechtspersoon

Zet u het voertuig op naam van een rechtspersoon, dan is een door de tekenbevoegde van de rechtspersoon getekende digitale machtiging verplicht. Als er een Opdracht tot tenaamstelling (OTT) aanwezig is, dan is een digitale machtiging niet nodig als u de tenaamstelling zelf doet. Vind de tenaamstelling plaats bij een kentekenloket, dan moet u de OTT in de digitale machtiging opnemen en moet u als erkend bedrijf de digitale machtiging wel ondertekenen. De tekenbevoegde van de rechtspersoon hoeft de digitale machtiging niet te ondertekenen.