Kenteken op naam zetten van een rechtspersoon

Met de bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf (TV) kunt u een voertuig op naam van een rechtspersoon zetten. Het voertuig moet dan wel in uw bedrijfsvoorraad staan of nog niet eerder tenaamgesteld zijn. Is een voertuig niet eerder tenaamgesteld? Dan is het belangrijk dat het voertuig wel uw eigendom is. U kunt een voertuig tenaamstellen van maandag tot en met zondag (24 uur per dag).

Wat kunt u doen?

Persoonlijk aanwezig of machtigen

De tekenbevoegde van het bedrijf (degene die mag tekenen uit naam van het bedrijf) hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn bij de overschrijving op naam van een rechtspersoon. Iemand anders mag dit ook regelen. Wel moet degene die de overschrijving komt regelen een door de tekenbevoegde ondertekende machting aan u geven. Ga naar deze link opent in een nieuw venster Digitaal machtigen om deze machtiging aan te maken en uit te printen. De tekenbevoegde (die op het uittreksel van de deze link opent in een nieuw venster Kamer van Koophandel (KvK) staat) moet de machtiging invullen en ondertekenen.

Nadat u de ondertekende machtiging heeft ontvangen kunt u het voertuig op naam van de rechtspersoon zetten.

Check of tenaamstelling mogelijk is

Check voordat u het voertuig op naam zet of tenaamstelling wel mogelijk is. Dit kan via deze link opent in een nieuw venster de RDW-kentekencheck. Staat daar bij ‘Tenaamstelling mogelijk?‘ een ‘nee’? Dan kunt u dit voertuig niet op naam zetten.
Dat is het geval als het voertuig als gestolen of geëxporteerd geregistreerd staat. Ook kan het gaan om een voertuig waarop beslag is gelegd of dat van een lease- of financieringsmaatschappij is.

Kenteken overschrijven

Zo schrijft u een voertuig over op naam van een rechtspersoon:

  1. U start het computerprogramma TV en voert de gevraagde gegevens in. Is er geen teller aanwezig of is de tellerstand van het voertuig niet afleesbaar? Dan kunt u dit voertuig alleen via Tenaamstelling Voertuigen via RDW op naam zetten.
  2. Geef de opdracht voor de tenaamstelling.
  3. U print een tenaamstellingsverslag uit.
  4. U mag zelf bepalen of u het vrijwaringsbewijs wilt printen.
  5. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke uitvoer) of een papieren kentekenbewijs, dan vernietigt u deze.
  6. Vernietig ook de eventuele toestemmingsverklaring/instemmingsformulier voor uitvoer.
  7. Vertel de nieuwe eigenaar dat het belangrijk is om het tenaamstellingsverslag te bewaren. Hierop staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode).
  8. U hoeft het vrijwaringsbewijs niet te bewaren.

Documenten die de klant moet meenemen

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde;
  • Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).

Tenaamstellen rechtspersoon in oprichting (i.o.) en eenmanszaak

Een voertuig kan niet op naam staan van een rechtspersoon in oprichting (i.o.), maatschap, rederij of eenmanszaak . In dat geval kunt u het voertuig wel op naam van de eigenaar (natuurlijk persoon) zelf zetten. Ga hiervoor naar 'Kenteken op naam zetten van een particulier'. 

Meer informatie

Meer informatie over een kenteken overschrijven op naam van een rechtspersoon vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche.