Voertuig op naam van een klant zetten

Met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV) zet u een voertuig op naam van uw klant (kenteken overschrijven). Het voertuig moet dan wel in uw bedrijfsvoorraad staan of nog niet eerder op naam gezet zijn. Is het niet eerder op naam gezet? Dan is het belangrijk dat het wel uw eigendom is. U kunt een voertuig 24 uur per dag op naam zetten.

Vergeet niet een digitale machtiging te laten ondertekenen door de nieuwe eigenaar. Meer informatie over digitaal machtigen leest u op deze pagina. 

Digitaal machtigen Voertuigen tenaamstellen via RDW
 • Voertuig niet op naam van bepaalde bedrijven

  Bij bepaalde bedrijven kunt u voertuigen niet op naam van het bedrijf zetten. Dit zijn:

  • eenmanszaken
  • maatschappen
  • rechtspersonen in oprichting (i.o.)
  • rederijen

  Voertuigen van deze organisaties moet u op naam zetten van een particulier

  Geen teller(stand)? Dan alleen op naam via RDW

  Heeft het voertuig geen teller? Of is de tellerstand niet te lezen? Dan kunt u het voertuig niet via een provider tenaamstellen. Op naam zetten kan dan alleen via ons.

 • Zo zet u een voertuig op naam van een particulier (geldt ook voor onder andere eenmanszaken en maatschappen).

  Vóór het op naam zetten: machtiging ondertekenen

  Voordat u het voertuig op naam zet, moet de particuliere klant eerst een machtiging ondertekenen. U moet daarbij aanwezig zijn.

  1. Controleer de legitimatie van de klant. U mag alleen op naam zetten met een Nederlands legitimatiebewijs. Lees hier welke legitimatiemiddelen mogelijk zijn.
  2. Log in via de knop ‘Digitaal machtigen’ met uw RDW-certificaat.
  3. Vul de gegevens in, download de machtiging en print deze.
  4. Laat de klant de machtiging ter plekke ondertekenen.
   Als dit gebeurd is, hoeft de klant niet meer bij de tenaamstelling te zijn. U kunt de tenaamstelling dan doen op een moment dat u het beste uitkomt.
  5. Bewaar de machtiging minimaal 2 jaar digitaal of in een afsluitbare (lade)kast. Deze moet u kunnen laten zien aan onze toezichthouders als er een controle is. 
   Na maximaal 3 jaar moet u de machtiging vernietigen.

  Voertuig op naam zetten

  1. Start uw TV-applicatie en vul de gevraagde gegevens in. 
  2. Print het tenaamstellingsverslag.
  3. Bepaal zelf of u het vrijwaringsbewijs wilt printen. U hoeft dit niet te bewaren.
  4. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke export)? Of een papieren kentekenbewijs? Vernietig dan de kentekencard of het kentekenbewijs. Vernietig ook de toestemmingsverklaring of het instemmingsformulier voor uitvoer, als die er zijn.
  5. Geef het tenaamstellingsverslag aan de nieuwe eigenaar van het voertuig. Adviseer de nieuwe eigenaar dat goed te bewaren. 
   Op het verslag staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode).  
  6. De nieuwe eigenaar krijgt zijn kentekenbewijs en het 2e deel van de tenaamstellingscode na ongeveer 5 werkdagen thuisgestuurd. 

   De nieuwe eigenaar mag tot 14 dagen na het op naam zetten zonder kentekenbewijs met het voertuig rijden. Dit mag alleen in Nederland, niet in het buitenland. 

 • Zo zet u een voertuig op naam van een rechtspersoon (geldt niet voor onder andere eenmanszaken en maatschappen).

  Vóór het op naam zetten: machtiging ondertekenen 

  Voordat u het voertuig op naam zet, moet u een digitale machtiging laten ondertekenen door de tekenbevoegde van het bedrijf. Dit is de persoon die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat. De tekenbevoegde hoeft dan niet per se zelf bij het op naam zetten te zijn.

  1. Controleer het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde van de rechtspersoon. U mag alleen op naam zetten met een Nederlands legitimatiebewijs. Lees hier welke legitimatiemiddelen mogelijk zijn. 
  2. Log in via de knop ‘Digitaal machtigen’ met uw RDW-certificaat.
  3. Vul de gegevens in, download de machtiging en print deze uit. 
  4. Laat de machtiging ondertekenen door de tekenbevoegde van het bedrijf. U kunt de machtiging ook per e-mail doorsturen naar de tekenbevoegde van het bedrijf.
  5. Bewaar de machtiging minimaal 2 jaar in uw afsluitbare (lade)kast. Deze moet u kunnen laten zien aan onze toezichthouders als er een controle is. 
   Na maximaal 3 jaar moet u de machtiging vernietigen.

  Voertuig op naam zetten

  1. Start uw TV-applicatie en vul de gevraagde gegevens in. 
  2. De koper moet u de volgende documenten laten zien:
   • Een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs van de tekenbevoegde.
   • Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (kijk hiervoor bij Legitimeren).
  3. Print het tenaamstellingsverslag.
  4. Bepaal zelf of u het vrijwaringsbewijs print. U hoeft het vrijwaringsbewijs niet te bewaren.
  5. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke uitvoer) of een papieren kentekenbewijs? Vernietig dan de kentekencard of het kentekenbewijs. Vernietig ook de toestemmingsverklaring of het instemmingsformulier voor uitvoer, als die er zijn.
  6. Geef het tenaamstellingsverslag aan de nieuwe eigenaar van het voertuig. Adviseer de nieuwe eigenaar dat goed te bewaren. Hierop staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode).
  7. De nieuwe eigenaar krijgt zijn kentekenbewijs en het 2e deel van de tenaamstellingscode na ongeveer 5 werkdagen thuisgestuurd.

   De nieuwe eigenaar mag tot 14 dagen na het op naam zetten zonder kentekenbewijs met het voertuig rijden. Dit mag alleen in Nederland, niet in het buitenland. 
 • U kunt met de bevoegdheid TV ook een voertuig op naam van uw eigen RDW-erkende bedrijf zetten (overschrijven).  

  Voorwaarden

  • Uw bedrijf is geen:
   • eenmanszaak
   • maatschap 
   • rechtspersonen in oprichting (i.o.)
   • rederij

  Is dat wel zo? Dan zet u het voertuig op uw eigen naam (tenaamstellen als particulier)

  • Het voertuig mag op naam gezet worden. U kunt dit zien in  de RDW-kentekencheck bij ‘Status van het voertuig’ en ‘Tenaamstellen mogelijk‘.

  Zo werkt het

  1. Log in via de knop ‘Voertuig overschrijven met RDW-certificaat’ en schrijf het voertuig over.
  2. Betaal de kosten voor de overschrijving.
  3. U krijgt een aantal e-mails van ons na de online overschrijving.
  4. Pas als u de 2e e-mail krijgt is het voertuig echt overgeschreven. Vanaf dat moment horen deze verplichtingen bij het voertuig:
   • verzekering
   • APK en motorrijtuigenbelasting (als dat voor het voertuig geldt)
  5. In de 3e e-mail zit een link naar het vrijwaringsbewijs en het tenaamstellingsverslag (voor uzelf). Op het verslag staat het 1e deel van de tenaamstellingscode. 
  6. Print of download het vrijwaringsbewijs.
   Let op: het doorgeven van alleen de link naar het vrijwaringsbewijs werkt niet. 
  7. Via de post krijgt u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs. 1 werkdag later versturen wij de tenaamstellingscode.

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Tenaamstellen via RDW €12,50
 • Heeft u de erkenning Bedrijfsvoorraad, maar kunt u niet zelf op naam zetten? Dan werkt het zo:

  1. Log in via de knop ‘Digitaal machtigen’ met uw RDW-certificaat.
  2. Vul de gegevens in en download de machtiging.
  3. Ga naar een kentekenloket of een van onze keuringsstations om het voertuig op naam te zetten.

  Staat het voertuig in uw bedrijfsvoorraad? Neem dan dit mee:

  • tijdelijk documentnummer
  • gedownloade of geprinte machtiging

  Staat het voertuig niet in uw bedrijfsvoorraad? Neem dan dit mee:

  • kentekenbewijs
  • tenaamstellingscode
  • gedownloade of geprinte machtiging

  Leasevoertuig 

  Gaat u een leasevoertuig bij een kentekenloket of keuringsstation op naam zetten? Doe dan het volgende:

  1. Log in via de knop 'Digitaal machtigen' met uw RDW-certificaat.
  2. Vul de opdracht tot tenaamstelling (OTT) en de andere gegevens in.
  3. Download en print de machtiging.
  4. Onderteken de machtiging.

  De tekenbevoegde van de rechtspersoon hoeft deze machtiging niet te ondertekenen.

 • Op naam rechtspersoon

  Gaat het om een leasevoertuig dat op naam van een rechtspersoon moet komen? En heeft de leasemaatschappij een opdracht tot tenaamstelling (OTT) aangemaakt? Dan hoeft de rechtspersoon geen digitale machtiging te ondertekenen. U vult het opdrachtnummer dan in de tenaamstellingsapplicatie in.

  Op naam particulier

  Moet het leasevoertuig op naam van een particulier komen? 

  1. Vul het opdrachtnummer van de opdracht tot tenaamstelling (OTT) in de digitale machtiging in. 
  2. Vul bij de tenaamstelling het nummer van de digitale machtiging in de tenaamstellingsapplicatie in.

  Tenaamstellingscode en kentekenbewijs bij leasevoertuigen

  Is er een opdracht tot tenaamstelling (OTT) gebruikt? Dan staat er geen tenaamstellingscode op het tenaamstellingsverslag. De nieuwe eigenaar krijgt alleen het kentekenbewijs toegestuurd, geen tenaamstellingscode.