Voertuig op naam van een klant zetten

Met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV) kunt u een voertuig op naam van uw klant zetten. Het voertuig moet dan wel in uw bedrijfsvoorraad staan of nog niet eerder tenaamgesteld zijn. Is een voertuig niet eerder tenaamgesteld? Dan is het belangrijk dat het voertuig wel uw eigendom is. U kunt een voertuig tenaamstellen van maandag tot en met zondag (24 uur per dag).           
  • Op naam zetten van eenmanszaken, rederijen, maatschappen en rechtspersonen in oprichting

   Bij eenmanszaken, rederijen, maatschappen en rechtspersonen in oprichting (i.o.) kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zetten. De voertuigen van deze organisaties moet u tenaamstellen als particulier. Zie bij Voertuig op naam zetten van een particulier
  • Tellerstanden en tenaamstellen

   Zet u een voertuig op naam waarin geen teller aanwezig is of waarvan u de tellerstand niet kunt aflezen? Dan kunt u dit voertuig alleen via  Tenaamstelling Voertuigen via RDW op naam zetten en niet via een provider.
 • Zo schrijft u een voertuig over op naam van een particulier (geldt ook voor eenmanszaken, maatschappen, rederijen en rechtspersonen in oprichting):

  Regelen voor de tenaamstelling

  1. Vóórdat u de daadwerkelijke tenaamstelling uitvoert, moet de particuliere klant - in uw aanwezigheid - eerst een wilsverklaring ondertekenen. 
  2. Hiervoor logt u in met uw RDW-certificaat op de dienst 'Digitaal machtigen'. 
  3. Controleer de legitimatie van de klant. U mag alleen tenaamstellen met een Nederlands legitimatiemiddel. Zie bij Legitimatie bij tenaamstelling. 
  4. Vul in de dienst Digitaal machtigen de wilsverklaring in en print deze uit. 
  5. U laat de klant de wilsverklaring ter plekke ondertekenen. 
  6. Als dit gebeurd is, hoeft de klant niet meer persoonlijk aanwezig te zijn bij de tenaamstelling zelf. U kunt de tenaamstelling dan doen op een moment dat u het beste uitkomt.
  7. Bewaar de wilsverklaring minimaal 2 jaar in uw afsluitbare voorziening. Deze moet u kunnen laten zien aan onze toezichthouders als er een controle is. Na maximaal 3 jaar moet u de wilsverklaring vernietigen. De gegevens van de eigenaar/houder mogen dan niet meer te achterhalen zijn. 

  Kenteken overschrijven

  1.  Start uw TV-applicatie en voer daar de gevraagde gegevens in. 
  2. U print een tenaamstellingsverslag uit.
  3. U mag zelf bepalen of u het vrijwaringsbewijs wilt printen. U hoeft dit niet te bewaren.
  4. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke export) of een papieren kentekenbewijs? Dan vernietigt u deze kentekencard/dit kentekenbewijs. Vernietig ook de eventuele toestemmingsverklaring/het instemmingsformulier voor uitvoer.
  5. Geef het tenaamstellingsverslag aan de nieuwe eigenaar van het voertuig. Adviseer hem dat verslag goed te bewaren. Hierop staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode).  
  6. De nieuwe eigenaar krijgt zijn kentekenbewijs en het tweede deel van de tenaamstellingscode thuisgestuurd na ongeveer 3 werkdagen. Hij mag tot 14 dagen na de tenaamstelling zonder kentekenbewijs met het voertuig de weg op in Nederland (niet in het buitenland!).

 • Zo schrijft u een voertuig over op naam van een rechtspersoon:

  Regelen voor de tenaamstelling 

  1. Vóórdat u de daadwerkelijke tenaamstelling uitvoert, moet u een digitale machtiging laten ondertekenen door de tekenbevoegde van het bedrijf (de persoon die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat). Die tekenbevoegde hoeft dan niet perse zelf aanwezig te zijn bij de tenaamstelling.
  2. Log met uw RDW-certificaat in op de dienst Digitaal machtigen om deze machtiging aan te maken. 
  3. Print de machtiging uit en laat haar ondertekenen door de tekenbevoegde van de rechtspersoon. U kunt de machtiging ook per e-mail doorsturen naar de tekenbevoegde van het bedrijf. 
  4. Bewaar de digitale machtiging minimaal 2 jaar in uw afsluitbare voorziening. Deze moet u kunnen laten zien aan onze toezichthouders als er een controle is. Na maximaal 3 jaar moet u de digitale machtiging vernietigen. De gegevens van de eigenaar/houder mogen dan niet meer te achterhalen zijn. 

  Kenteken overschrijven

  1. U start uw tenaamstellingsapplicatie op en voert de gevraagde gegevens in. 
  2. De koper moet u de volgende documenten laten zien:
   Een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs van de tekenbevoegde.
   Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar en niet van internet).
   Zie verder bij Legitimatie bij tenaamstelling. 
  3. U print een tenaamstellingsverslag uit.
  4. U mag zelf bepalen of u het vrijwaringsbewijs wilt printen. U hoeft het vrijwaringsbewijs niet te bewaren.
  5. Heeft het voertuig een kentekencard (op naam van uw bedrijf of een bewaarde kentekencard voor mogelijke uitvoer) of een papieren kentekenbewijs? Dan vernietigt u deze kentekencard/dit kentekenbewijs. Vernietig ook de eventuele toestemmingsverklaring/instemmingsformulier voor uitvoer.
  6. Geef het tenaamstellingsverslag aan de nieuwe eigenaar van het voertuig. Adviseer hem dat verslag goed te bewaren. Hierop staan de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode en de gegevens die nodig zijn voor de verzekering (meldcode).
  7. De nieuwe eigenaar krijgt zijn kentekenbewijs en het tweede deel van de tenaamstellingscode thuisgestuurd na ongeveer 3 werkdagen. Hij mag tot 14 dagen na de tenaamstelling zonder kentekenbewijs met het voertuig de weg op in Nederland (niet in het buitenland!).
 • Om het voertuig op naam te kunnen zetten, moet de klant (particulier of rechtspersoon) 1 van de volgende legitimatiemiddelen aan u laten zien: 
  • Nederlands rijbewijs met daarop de geboortedatum
  • Nederlands paspoort met daarop het persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop het persoonsnummer (BSN)

  Legitimatie zonder Nederlands persoonsnummer (BSN)

  Staat het Nederlandse persoonsnummer (Burgerservicenummer) niet op het legitimatiedocument? Dan kunt u het voertuig niet voor de klant tenaamstellen. De klant moet dan met een uittreksel met BSN uit de Basisregistratie Personen (BRP) naar een RDW-keuringsstation of -balie gaan voor de tenaamstelling. Het uittreksel is verkrijgbaar bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

  Rechtspersoon ook uittreksel Kamer van Koophandel meenemen

  Een rechtspersoon moet naast een legitimatiedocument een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) laten zien. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan.

  Buitenlandse legitimatie 

  Komt een klant met een buitenlands legitimatiemiddel? Dan kan hij het voertuig alleen op naam laten zetten bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie (Zoetermeer, Den Bosch of Veendam).

 • Tenaamstellen leasevoertuig op naam rechtspersoon

  Gaat het om het tenaamstellen van een leasevoertuig op naam van een rechtspersoon? En heeft de leasemaatschappij een Opdracht tot Tenaamstelling (OTT) aangemaakt? Dan hoeft de rechtspersoon geen digitale machtiging te ondertekenen. U voert het opdrachtnummer dan in de tenaamstellingsapplicatie op.

  Tenaamstellen leasevoertuig op naam particulier

  Moet het leasevoertuig op naam van een particulier komen? Dan vult u het opdrachtnummer van de Opdracht tot Tenaamstelling (OTT) in op de digitale machtiging. Daarna voert u bij de tenaamstelling het nummer van de digitale machtiging op in uw tenaamstellingsapplicatie.

  Tenaamstellingscode en kentekenbewijs bij leasevoertuigen

  Als er een Opdracht tot Tenaamstelling (OTT) is gebruikt, staat er geen tenaamstellingscode op het tenaamstellingsverslag. De nieuwe eigenaar krijgt alleen het kentekenbewijs toegestuurd, geen tenaamstellingscode. 

 • Heeft u de erkenning Bedrijfsvoorraad, maar kunt u niet zelf tenaamstellen?

  1. Ga dan eerst naar de dienst Digitaal machtigen en maak de machtiging aan.
  2. U neemt deze digitale machtiging mee als u het voertuig namens de koper bij een kentekenloket of een RDW-keuringsstation gaat overschrijven.
  3. Het voertuig dat u op naam gaat zetten hoeft hierbij niet in uw bedrijfsvoorraad te staan.
   Als het voertuig niet in uw bedrijfsvoorraad staat, heeft u zowel het kentekenbewijs als de tenaamstellingscode nodig om het voertuig op naam te kunnen zetten. Staat het voertuig wel in uw bedrijfsvoorraad? Dan is alleen een tenaamstellingscode nodig voor de overschrijving. 

  Leasevoertuig op naam zetten

  Gaat u een leasevoertuig bij een kentekenloket op naam zetten? Dan moet u de Opdracht tot Tenaamstelling (OTT) in de digitale machtiging opnemen en moet u als erkend bedrijf de digitale machtiging wel ondertekenen. De tekenbevoegde van de rechtspersoon hoeft deze machtiging niet te ondertekenen. 

 • U kunt met de bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigen ook een kentekenbewijs op naam van uw eigen RDW-erkende bedrijf zetten.  

  Voorwaarden

  •  Uw bedrijf is geen eenmanszaak. Is dat wel het geval? Dan zet u het voertuig op uw eigen naam (tenaamstellen als particulier)
  • U heeft het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode van het voertuig.
  • De RDW-kentekencheck laat zien dat tenaamstelling mogelijk is: het voertuig is niet gestolen of geëxporteerd. 

  Zo werkt het

  1. Via de knop ‘Voertuig overschrijven met RDW-certificaat’ kunt u het voertuig overschrijven.
  2. U betaalt de kosten op de manier die u met ons heeft afgesproken.
  3. U ontvangt een aantal e-mails van ons na afronding van de online overschrijving. Pas als u de 2e e-mail ontvangt is het voertuig echt overgeschreven. U bent vanaf dat moment aansprakelijk voor de verzekering en (indien van toepassing) APK en motorrijtuigenbelasting.
  4. In de derde e-mail zit een link naar het vrijwaringsbewijs en het tenaamstellingsverslag (voor uzelf) met daarop het eerste deel van de tenaamstellingscode. Het vrijwaringsbewijs downloadt u of print u uit en geeft u vervolgens aan de verkoper. Let op: het doorsturen van alleen de link werkt niet. De link in de mail is 30 dagen beschikbaar.
  5. Via de post ontvangt u binnen 3-4 werkdagen het kentekenbewijs  en het tweede deel van de tenaamstellingscode. Wij versturen de tenaamstellingscode 1 werkdag later dan het kentekenbewijs.

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Tenaamstellen via RDW €10,75
 • Meer informatie over het tenaamstellen van een voertuig vindt u in de informatiemap voor de voertuigbranche of in de handleiding tenaamstellen via TV.