Online Registratie Autodemontage (ORAD)

Wilt u voertuigen die behoren tot uw bedrijfsvoorraad aanmelden voor sloop/demontage, dan moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd. Dit kunt u online doen met de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD). Met deze bevoegdheid kunt u gemakkelijk en snel vanaf uw bedrijfsadres een voertuig online voor sloop/demontage aanmelden. Het kenteken is dan direct afgemeld in het kentekenregister. Deze bevoegdheid kunt u online bij ons aanvragen. 

 • Om een bevoegdheid Online Registratie Autodemontage te kunnen aanvragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf heeft een RDW-erkenning Bedrijfsvoorraad (of u vraagt de bevoegdheid Online Registratie Autodemontage tegelijkertijd met de erkenning Bedrijfsvoorraad aan).  
  • Uw bedrijf heeft een geldige omgevingsvergunning. U moet een (kopie) document van de provincie of gemeente aanleveren waaruit blijkt dat uw bedrijf in het bezit is van een geldige vergunning. Dit kan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een omgevingsvergunning milieu zijn. Uit de vergunning moet blijken dat uw bedrijf is ingericht voor het bewerken van autowrakken, wrakken van tweewielige motorvoertuigen of overige voertuigwrakken. De vergunning moet zijn afgegeven aan het bedrijf en op de locatie van het bedrijfsadres.
 • Zo vraagt u de bevoegdheid aan: 

  1. U vraagt de bevoegdheid tegelijk met de erkenning Bedrijfsvoorraad aan. Ga hiervoor naar ‘Erkenning Bedrijfsvoorraad aanvragen’. Of
  2. U vraagt de bevoegdheid later aan, nadat u al werkt met een erkenning Bedrijfsvoorraad. Ga hiervoor naar ‘Nog een erkenning of bevoegdheid aanvragen'. 
  3. Als aan alle voorwaarden is voldaan en wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u van ons een brief waarin wij de bevoegdheid toekennen.
  4. U betaalt de kosten voor de aanvraag Online Registratie Autodemontage op de manier die u met ons heeft afgesproken/afspreekt tijdens de aanvraag. (Vraagt u de bevoegdheid tegelijk met de erkenning Bedrijfsvoorraad aan? Dan worden de kosten voor de erkenning en de bevoegdheid automatisch bij elkaar opgeteld.)
  5. U kunt voertuigen aanmelden voor demontage via een provider of rechtstreeks bij ons. Een provider is een partij die tegen betaling online toegang biedt tot de RDW-gegevens. Gaat u dit via een provider doen? Dan moet u daar een abonnement voor afsluiten. Hier vindt u meer informatie over en een overzicht van de providers.
 • U betaalt voor de aanvraag van de bevoegdheid. U betaalt de kosten voor de aanvraag ook als wij uw aanvraag niet goedkeuren of als u zelf de aanvraag stopt.

  Jaarlijks betaalt u (per bedrijfslocatie) een vast tarief (zie jaarlijkse kosten erkenning).         

  Omschrijving Kosten
  Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW €20,50
  Jaarlijkse kosten erkenning demontage €101,50
  Aanvraag erkenning demontage €55,50
 • Meer informatie over deze erkenning vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche. (pdf, 1mb)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed