Erkenning Boordcomputer taxi (BT) aanvragen

De boordcomputer van een taxi is een apparaat dat automatisch ritgegevens, arbeidstijden, rijtijden en rusttijden van taxi’s registreert. Doel van het apparaat is om het taxivervoer te verbeteren door registratie en de handhaving veiliger, efficiënter en inzichtelijker te maken. De boordcomputer vervangt uiteindelijk de rittenstaat en werkmap.

Boordcomputer verplicht voor taxi’s

Taxiondernemers moeten per 1 februari 2015 een boordcomputer in iedere taxi ingebouwd en geactiveerd hebben. Iedereen mag een boordcomputer inbouwen. Wilt u bij uw bedrijf boordcomputers activeren, dan moet u bij de RDW een zogenoemde erkenning ‘Boordcomputer Taxi’ aanvragen.

Erkenning Boordcomputer Taxi aanvragen

Zo vraagt u de erkenning Boordcomputer Taxi aan:

 1. U downloadt het formulier Aanvraagformulier RDW erkenningen bevoegdheden en regelingen (pdf, 88kb)
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier samen met de benodigde documenten (zie onder ‘documenten die u moet meesturen’) naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 3. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat.
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag.
 5. Een RDW Toezichthouder Bedrijven maakt met u een afspraak en bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
 6. Als alles akkoord is, ontvangt u een bevestigingsbrief en een factuur.
 7. Als alles akkoord is, stuurt de RDW binnen 4 weken:
  - het besluit (dat u erkend bent voor het activeren van een Boordcomputer in een taxi);
  - een muurschild met vermelding 'RDW erkend'.
 8. U betaalt de kosten voor de erkenning Boordcomputer Taxi via automatische incasso of via overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier).
 9. U mag boordcomputers in taxi’s activeren.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf moet over een verwarmde, overdekte, goed verlichte en goed af te sluiten vaste- of mobiele werkplaats beschikken.
 • Voor het activeren en kalibreren van een boordcomputer van een taxi is een beveiligde computer nodig voor het opslaan van digitale informatie.
 • Voor het activeren en kalibreren van boordcomputers in taxi's is een keuringskaart (smartcard) nodig. Deze moet u aanvragen bij de KIWA.
 • U vult bij elke (her)activering van een boordcomputer een registerkaart in. Op deze registerkaart moet u gegevens noteren over uw werkplaats, het voertuig en de boordcomputer. De inhoud van de registerkaart is vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.
 • Voor het vaststellen van het wegdraaital van een voertuig en de bandenomtrek moet u gebruik maken van een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank. Ook kunt u gebruik maken van een geschikte meetbaan van minstens 20 meter lang.
 • Om de banden op de juiste spanning te brengen, moet u een bandenpomp en een bandenspanningsmeter hebben.
 • Testapparatuur of alternatieve manieren voor het bepalen van het wegdraaital of de bandenomtrek moeten door de RDW zijn geaccepteerd.

Documenten die u moet meesturen

Een (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 4 weken.

Toezicht

De RDW houdt toezicht op bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief. Sinds 1 januari 2016 vervalt de melding aan de RDW na het activeren van de boordcomputer taxi. Ook vervalt de steekproefsgewijze controle van de activering.

Kosten

Omschrijving Kosten
Aanvraag erkenning BCT (BoordComputerTaxi) €418,00
Jaarlijkse kosten erkenning BCT €204,00
Bedrijfsbezoek n.a.v. een aanvraag erkenning/bevoegdheid €120,00

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed