Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs aanvragen

Sinds  1 oktober 2018 loopt de proef Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Burgers die ingeschreven staan in een gemeente die deelneemt aan de proef kunnen onder bepaalde voorwaarden de verlenging van hun rijbewijs online bij de RDW aanvragen. Een belangrijke rol in dit aanvraagproces heeft de door de RDW erkende fotograaf. Hij maakt de pasfoto voor het rijbewijs en legt de handtekening van de burger vast. De erkende fotograaf stuurt vervolgens de pasfoto en handtekening via een beveiligde verbinding naar de RDW. Als de RDW de pasfoto goedkeurt, kan de burger online de verlenging van zijn rijbewijs aanvragen.

In dit artikel leest u hoe u een erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs kunt aanvragen. Er zijn 2 soorten erkenningen: 1 voor bemande en 1 voor onbemande locaties.

Nevenvestiging

Heeft u een nevenvestiging? Dan kunt u een (deel) erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs aanvragen voor deze nevenvestiging. Met een deelerkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs kunt u naast de bij de RDW geregistreerde hoofdvestiging een bij de KvK ingeschreven nevenvestiging laten registreren. U kunt dan op uw nevenvestiging pasfoto’s maken voor het doen van een digitale aanvraag rijbewijs. De RDW houdt ook toezicht op deze vestiging.

Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs aanvragen

 1. U sluit een abonnement af met een provider fotografie.
 2. U ontvangt via uw provider fotografie het aanvraagformulier ‘Erkenning fotograaf pasfoto rijbewijs’
 3. U stuurt het ingevulde, ondertekende formulier naar:
  RDW
  T.a.v. Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30 000 9640 RA Veendam of per mail naar [email protected]
 4. Als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft, moet u voor elke vestiging een deelerkenning aanvragen. Als uw bedrijf onbemande vestigingen (fotocabines) heeft, dan geeft u op het aanvraagformulier de erkenningsvorm ‘onbemand’ aan en stuurt u een lijst met de locaties van uw fotocabines en de unieke nummers van deze cabines mee.
 5. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Hiermee kunt u gegevens zoals uw telefoonnummer digitaal bij de RDW aanpassen. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat.
 6. Een RDW Toezichthouder Bedrijven komt langs op uw locatie om extra informatie te verstrekken.
 7. Als u aan de aanvraageisen van de erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs voldoet, dan geeft de RDW de erkenning af. De afhandeltijd is ongeveer 4 weken. U ontvangt van de RDW:
  - Het besluit en de handleiding. Deze documenten krijgt u per post toegezonden. 
  - Een sticker waarop ‘Fotograaf pasfoto rijbewijs’ staat. Deze sticker moet u bevestigen aan de buitenkant van uw bedrijf zodat deze zichtbaar is voor de klant.

Voorwaarden erkenning

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen:

 • U staat ingeschreven als fotograaf in een handelsregister. Dit kan zijn de Kamer van Koophandel of een soortgelijk register in het buitenland. Als u een BV in oprichting (i.o) heeft, komt u niet in aanmerking voor een erkenning.
 • U moet een vestiging in Nederland hebben.
 • U beschikt over door de RDW goedgekeurde software (ofwel applicatie) van de provider en u moet in staat zijn om het volledige proces juist uit te voeren. Voor goedgekeurde software neemt u contact op met de provider fotografie. Om te controleren dat u het (aanvraag)proces goed doorloopt en dat u aan de geldende  voorwaarden voor pasfoto’s voldoet, moet u 2 pasfoto’s en handtekeningen aanleveren bij de RDW. Dit doet u via de goedgekeurde software van de provider fotografie.  
 • De 2 pasfoto’s moeten van 2 verschillende personen zijn en moeten aan alle voorwaarden voldoen. Levert u meer dan 2 pasfoto’s aan, dan moeten alle aangeleverde pasfoto’s aan de voorwaarden voldoen.

Wijzigingen fotocabines doorgeven

Als er iets wijzigt in de lijst met locaties of nummers van uw fotocabines, dan moet u dit doorgeven aan de RDW. Dit mag per post of per mail naar [email protected].

Kosten

Aan de erkenning zijn gedurende de looptijd van de proef geen kosten verbonden.

Toezicht

Als erkenninghouder bent u verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de pasfoto en handtekening. Het is daarom van groot belang dat u de gestelde eisen en voorwaarden naleeft. De RDW houdt hier toezicht op. In de Toezichtbeleidsbrief (pdf, 120kb) kunt u lezen hoe wij dit doen. Deze toezichtbeleidsbrief en de handleiding moeten op uw bedrijfsadres aanwezig zijn.

Erkenning gedurende de proef

De erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs is in elk geval geldig gedurende de proef, tenzij de RDW om een bepaalde reden een sanctie oplegt. Als besloten wordt dat de proef geen vervolg krijgt, dan trekt de RDW de erkenning in. U moet dan de RDW-sticker van uw pand verwijderen. Als wordt besloten om het proces van het digitaal aanvragen van rijbewijzen definitief in te voeren, dan worden de regels opnieuw bepaald.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed