Erkenning Tachograaf aanvragen

Heeft u een bedrijf en wilt u tachografen inbouwen en periodiek keuren? Vraag dan bij ons online de erkenning Tachograaf aan. 
 • U moet bevoegd zijn

  Om een erkenning te krijgen moet u of iemand van uw personeel bevoegd zijn als tachograaftechnicus. Kijk op www.ibki.nl wat u moet doen om deze bevoegdheid te krijgen.  

  Voorwaarden

  U kunt alleen een erkenning Tachograaf aanvragen als uw bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden vindt u in de Regeling Tachografen op wetten.overheid.nl. Ook in ons Toezichtbeleid vindt u hier belangrijke informatie over. Lees de bijlage ´toelichting inrichting en apparatuur´ voor meer informatie over de inrichting van uw keuringsplaats. 

  De belangrijkste voorwaarden

  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  • U heeft een 'Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon' (VOG RP) of, als de aanvrager geen rechtspersoon is, een kopie van de 'Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen' (VOG NP). Vraag de VOG aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • U heeft de juiste apparatuur. Zie ´ Apparatuur voor inbouwen tachograaf´. 

  eHerkenning 

  Om voor het eerst een erkenning online aan te kunnen vragen, heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Heeft u dit niet? Vraag eHerkenning dan hier aan.

 • Wilt u een erkenning tachograaf? Dan moet u een aantal zaken regelen en de juiste apparatuur hebben.

  Wegdraaitalmeter/impulsenteller

  De wegdraaitalmeter/impulsenteller moet geschikt zijn voor alle tachografen die u inbouwt of controleert. Dit apparaat moet door de fabrikant of importeur van de tachograaf zijn goedgekeurd.

  Bandenpomp, bandenspanningsmeter, meetband en basisgereedschap

  Om de banden op de juiste spanning te kunnen brengen, moet u een bandenpomp en een bandenspanningsmeter hebben. Ook moet u een meetlint van minimaal 20 meter klasse III hebben om o.a. de wielomtrek of de lengte van de meetbaan te bepalen. Ook heeft u basisgereedschap zoals een looplamp of zaklantaarn nodig om uw werk goed te kunnen doen.

  Testapparatuur

  Testapparatuur voor snelheids- en afstandmeting moet door de fabrikant of importeur van de tachograaf zijn goedgekeurd. Vraagt u als fabrikant of importeur een erkenning aan en installeert u alleen maar tachografen in nieuwe voertuigen? Dan is deze testapparatuur niet verplicht. 

  Testapparatuur diagramschijven (registratiebladen)

  Als u ook analoge tachografen wilt kalibreren dan heeft u apparatuur nodig om de diagramschijven (registratiebladen) te kunnen onderzoeken. De apparatuur bestaat uit een loep met verlichting en de juiste sjablonen waarop de tolerantiegebieden zijn aangegeven. Voert u geen werkzaamheden uit aan analoge tachografen, dan is het niet verplicht dat u deze apparatuur heeft.    

  Rollenbank / remmentestbank / meetbaan

  Voor het vaststellen van het wegdraaital/kenmerkend coëfficiënt van een voertuig en de bandenomtrek moet u een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank gebruiken. U mag een meetbaan gebruiken. Deze moet dan wel minimaal 20 meter lang zijn.

  Hefinrichting of inspectieput

  U heeft een hefinrichting met een keurmerk. Dit betekent dat deze gecertificeerd is door een bedrijf die een hefinrichting mag certificeren. Dit herkent u aan het keurmerksticker bij de bediening van de hefbrug. U kunt een keurmerk voor uw hefinrichting krijgen bij één van de volgende bedrijven:

  Gebruikt u een inspectieput? Check dan aan welke voorwaarden de put moet voldoen. U vindt deze in het document ´toelichting inrichting apparatuur´ op de pagina Toezichtbeleid.

  Bevoegdheidspas

  Het personeel dat werkzaamheden aan een tachograaf doet, moet een geldige bevoegdheidspas van ons hebben. Hiervoor moeten zij een examen tachograaftechnicus of als de geldigheid is verlopen na 4 jaar een examen IBKI.

  Werkplaatskaart digitale tachograaf

  Voor de werkzaamheden aan een digitale tachograaf heeft u ook een werkplaatskaart nodig. U kunt deze aanvragen bij de  KIWA (kan alleen als u een geldige bevoegdheidspas heeft en werkt bij het bedrijf waarvoor u de kaart aanvraagt). Zonder geldige bevoegdheidspas en geldige werkplaatskaart mag u geen werkzaamheden doen aan een tachograaf.  

  Registerkaarten

  De werkzaamheden die u uitvoert aan een tachograaf vult u in op een registerkaart. De gegevens van de werkzaamheden die u moet registreren zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschreven in de regeling tachografen bijlage II. U kunt bij de fabrikant van de tachograaf programmatuur krijgen voor het maken en printen van een registerkaart.  

  Kenmerkteken

  U heeft een kenmerkteken nodig voor het verzegelen van de tachograaf. De fabrikant/importeur van de tachograaf geeft het kenmerkteken af. U vindt het kenmerkteken op de brief die u krijgt als wij de erkenning afgeven.   

  Computer

  U heeft een computer nodig met internet nodig om de werkzaamheden te registreren en de tachograaf af te kunnen melden in het RDW-register. Op de computer moet een door de ons afgegeven beveiligingscertificaat zijn geïnstalleerd.

  Afsluitbare kast

  U heeft een kluis of een (lade) kast die op slot kan. Hier bewaart u de verzegelinrichting, de zegels en de werkplaatskaarten. 

 • Heeft u al een erkenning en wilt u wilt u deze erkenning er ook bij hebben? Ga dan naar nog een erkenning of bevoegdheid aanvragen.

  Zo vraagt u een erkenning Tachografen (als eerste erkenning) aan:

  1. Zorg dat u uw vestigingsnummer bij de hand heeft. Dit nummer vindt u op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  2. Log in via de knop ‘Erkenning aanvragen’ in met eHerkenning en vul de gevraagde gegevens in.
  3. Wij bellen u binnen 5 werkdagen om een afspraak met u te maken. Iemand van ons (RDW Toezichthouder Bedrijven) komt dan bij u langs en bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt per mail een rapport met de resultaten van het bezoek.
  4. De werkdag na uw aanvraag sturen wij u alvast een certificaat voor uw computer. Een dag later krijgt u een brief met een pincode. Daarmee installeert u het certificaat op uw computer. Het certificaat heeft u nodig om in een online beveiligde omgeving met de erkenning te kunnen werken. Dit kan pas als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd (zie stap 5). Meer informatie vindt u in de Handleiding RDW-certificaat.
  5. Is alles goed? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat u de erkenning krijgt. Ook krijgt u een muurschild en een erkenningssticker. Hou er rekening mee dat de afhandeling van alles ongeveer 4 weken kan duren.
  6. U betaalt de kosten voor de aanvraag.
  7.  Als u de erkenning heeft, kunt u kiezen hoe u ermee gaat werken: via een provider of via ons. Meer informatie vindt u op Providers voor digitale diensten.

  Meer weten over hoe u een tachograaf bij ons afmeldt? Ga naar 'Tachografen afmelden'

 • U betaalt de kosten voor de aanvraag ook als wij uw aanvraag niet goedkeuren of als u zelf de aanvraag stopt.

  Omschrijving Kosten
  Aanvraag erkenning Tachograaf €327,50
  Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken €132,00
  Jaarlijkse kosten erkenning Tachograaf €203,00
  Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW €23,50

 • U kunt de erkenning ook aanvragen met een aanvraagformulier.  

  Mail het ingevulde formulier naar [email protected] of stuur uw aanvraag naar:

  RDW Servicecentrum Erkenningen 
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam             

 • Als tachograaf- technicus houdt u zich aan bepaalde regels. Wilt u wilt weten wat deze regels zijn? Ga dan naar 'Tachograaf- regelgeving'.

  Europese regelgeving

  De regelgeving voor de werkzaamheden aan een tachograaf zijn verwerkt in allerlei publicaties van de Europese verordening (EU) nr.165/2014 en (EG) nr.561/2006. Hierin staat opgenomen:

  • de technische installatie-eisen van een tachograaf
  • de verplichting tot het monteren van een tachograaf
  • het gebruik van een tachograaf

  Nationale regelgeving

  In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de  Regeling Tachografen en de  Regeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die speciaal voor erkende werkplaatsen en tachograaftechnici in Nederland gelden.

  Europese verordening downloaden

  De publicaties downloadt u via een site van de Europese Unie. Op deze site vindt u een verzameling van wetteksten en andere openbare documenten.

  Let op! Na het openen van onderstaande bestanden, kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen voordat u de tekst van de publicatie kunt lezen.  

  Het gaat onder andere om de volgende publicaties:

Handige link

Heeft deze informatie u geholpen?