Bedrijfseisen voor inbouw Controleapparaten (CA)

De erkenning Controleapparaten geeft de RDW uitsluitend af aan bedrijven die voldoen aan de eisen gesteld in de Regeling Tachografen en de Regeling Tachograafkaarten.

Het is verplicht dat u de juiste apparatuur heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren voor de verschillende soorten tachografen. U moet de volgende basis-apparatuur hebben:  

Wegdraaitalmeter/impulsenteller

De wegdraaitalmeter/impulsenteller moet geschikt zijn voor alle tachografen waaraan u werkzaamheden uitvoert. Dit apparaat moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie van de tachograaf zijn goedgekeurd voor gebruik.       

Kenmerkteken

Het kenmerkteken is nodig voor het verzegelen van de tachograaf. De fabrikant/importeur van de tachograaf geeft het kenmerkteken af. Het kenmerkteken staat op het erkenningenbesluit. De registratie van het kenmerkteken ligt bij de RDW. Een erkenninghouder Controleapparaten kan per keuringsplaats of mobiele installatie-eenheid maar één uniek kenmerkteken krijgen. Van dit uniek kenmerkteken mogen wel meer duplicaten worden verstrekt.   

Bandenpomp, bandenspanningsmeter en meetband

Om de banden op de juiste spanning te kunnen brengen, moet er een bandenpomp en een bandenspanningsmeter aanwezig zijn. Ook moet u een meetlint hebben om de wielomtrek of de lengte van de meetbaan te bepalen.

Testapparatuur

Testapparatuur voor snelheids- en afstandmeting moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie van de tachograaf zijn goedgekeurd. Ook als de apparatuur alleen geschikt is voor het testen van een digitale tachograaf geeft de RDW een erkenning af. Deze testapparatuur is niet vereist voor een fabrikant of importeur wanneer deze een erkenning aanvragen voor uitsluitend installeren van tachografen in nieuwe voertuigen.

Testapparatuur diagramschijven (registratiebladen)

Om bij analoge tachografen de diagramschijven (registratiebladen) te kunnen onderzoeken, is apparatuur nodig. De apparatuur bestaat uit een loep met verlichting en de juiste sjablonen waarop de tolerantiegebieden zijn aangegeven. Voert u geen werkzaamheden uit aan analoge tachografen, dan is het niet verplicht dat u deze apparatuur heeft.    

Rollenbank / remmentestbank / meetbaan

Voor het vaststellen van het wegdraaital/kenmerkend coëfficiënt van een voertuig en de bandenomtrek moet u gebruik maken van een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank. Ook kunt u gebruik maken van een meetbaan. Deze moet dan tenminste 20 meter lang zijn.

Registerkaarten

De werkzaamheden die u uitvoert aan een tachograaf vult u in op een registerkaart. De gegevens van de werkzaamheden die u moet registreren zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschreven in de regeling tachografen bijlage II. U kunt bij de fabrikant van de tachograaf programmatuur krijgen voor het maken en printen van een registerkaart.  

Tachograaftechnicus

Het personeel die werkzaamheden aan een tachograaf doet, moet een geldige RDW bevoegdheidspas hebben. Hiervoor moeten zij een examen bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus of een examen tachograaftechnicus bij IBKI doen. Ga voor meer informatie naar de website van IBKI.

Met de bevoegdheidspas heeft uw medewerker toestemming om de werkzaamheden te melden in het RDW-register. De pas is 4 jaar geldig. Om dit verlengen moet u het examen bevoegdheidsverlenging doen.

Werkplaatskaart digitale tachograaf

Voor de werkzaamheden aan een digitale tachograaf heeft u ook een werkplaatskaart nodig. U kunt deze aanvragen bij de KIWA (kan alleen als u een geldige bevoegdheidspas heeft). Zonder geldige bevoegdheidspas en geldige werkplaatskaart mag u geen werkzaamheden doen aan een tachograaf.  

Computer

U heeft een computer nodig om de werkzaamheden te registreren en de tachograaf af te kunnen melden in het RDW-register. Op de computer moet een door de RDW afgegeven beveiligingscertificaat zijn geïnstalleerd.