Handelaarskentekenregeling aanvragen

Een handelaarskenteken is een kenteken waarmee een voertuig uit een bedrijfsvoorraad of een voertuig dat u herstelt of bewerkt, gebruik mag maken van de openbare weg. Zowel bedrijven met een RDW-erkenning Bedrijfsvoorraad als bedrijven die in opdracht van derden voertuigen bewerken en herstellen kunnen deelnemen aan onze handelaarskentekenregeling. U kunt de regeling online bij ons aanvragen.
 • Als erkenninghouder Bedrijfsvoorraad kunt u het handelaarskenteken gebruiken als iemand een proefrit wil maken met een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad.

  Heeft uw voertuigbedrijf geen erkenning Bedrijfsvoorraad? Dan kunt u het handelaarskenteken gebruiken als u een voertuig van een klant gaat herstellen of bewerken. U mag dan het voertuig van een klant halen of brengen. Ook kunt u het handelaarskenteken gebruiken om de bewerking of het herstel te testen.

  • Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt.
  • Als u met handelaarskentekenplaten rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs bij u hebben.
  • Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden.
  • U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen:
   In België en Luxemburg: uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.
   In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. U moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij u hebben waarmee dit kunt aantonen.
 • Er zijn handelaarskentekenbewijzen in de volgende 4 categorieën:

  • voor motorvoertuigen (lettercombinatie HA, HH, FH of HF)
  • voor aanhangwagens, land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingstukken (lettercombinatie OA)
  • voor brom- en snorfietsen (lettercombinatie HC)
  • voor land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines (lettercombinatie LH)  

  • Voorwaarden

  Wilt u gebruik maken van de handelaarskentekenregeling en heeft u een eenmanszaak? Dat moet u 18 jaar en ouder zijn en in Nederland wonen.

  U kunt handelaarskentekens aanvragen als uw bedrijf de erkenning Bedrijfsvoorraad heeft, maar dit kan ook zonder deze erkenning.

  Heeft u geen erkenning Bedrijfsvoorraad ? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het deelnemen aan de handelaarskentekenregeling: 

  • Uw bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Als u een BV in oprichting (i.o) heeft, kunt u niet deelnemen aan de handelaarskentekenregeling.
  • Uit de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister (KvK) blijkt dat u voertuigen herstelt of bewerkt in opdracht van derden.
  • U beschikt over een bedrijfsadres met inrichting waar u onder alle weersomstandigheden de bedrijfsactiviteit kunt uitvoeren. De inrichting moet overdekt en af te sluiten zijn.
  • U heeft een afsluitbare voorziening voor het opbergen van RDW-documenten.
  • eHerkenning 

  Om voor het eerst de handelaarskentekenregeling online te kunnen aanvragen, heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Heeft u dit niet? Vraag eHerkenning dan hier aan.

  • Nog een erkenning

  Werkt u al met de erkenning Bedrijfsvoorraad en wilt u nu ook handelaarskentekens gaan gebruiken? Ga dan naar ‘Nog een erkenning of bevoegdheid aanvragen’.

 • Werkt u al met de erkenning Bedrijfsvoorraad en wilt u nu ook handelaarskentekens gaan gebruiken? Ga dan naar ‘Nog een erkenning of bevoegdheid aanvragen’.

  Zo vraagt u de eerste deelname aan de handelaarskentekenregeling aan:

  1. Zorg dat u uw vestigingsnummer bij de hand heeft. Dit nummer vindt u op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  2. U logt via de knop ‘Erkenning aanvragen’ in met eHerkenning en vult de gevraagde gegevens in.
  3. Geef aan hoeveel handelaarskentekens u per voertuigcategorie wilt aanvragen. U kunt er maximaal 9 tegelijk aanvragen. Als u er later meer nodig heeft, kunt u altijd nog extra handelaarskentekens aanvragen .
  4. Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u de volgende werkdag het RDW-certificaat. De dag erna sturen wij u een brief met een pincode. Daarmee installeert u het certificaat, zodat u bij ons kunt inloggen . Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat.
  5. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om een afspraak voor een bedrijfsbezoek te maken. De RDW Toezichthouder Bedrijven bekijkt tijdens dat bezoek of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
  6. Als aan alle voorwaarden is voldaan en wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u van ons een brief waarin wij de erkenning toekennen. Ook ontvangt u de door u aangevraagde handelaarskentekenbewijzen, een muurschild en een erkenningssticker. Hieraan kan de klant zien dat uw bedrijf gebruik mag maken van handelaarskentekens.
  7. U betaalt de kosten voor de aanvraag van de handelaarskentekenregeling en de aangevraagde kentekens op de manier die u aan ons heeft doorgegeven.
  8. Met de handelaarskentekenbewijzen en een geldig legitimatiebewijs kunt u handelaarskentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. U kunt vervolgens gebruik maken van de handelaarskentekenplaten.
  9. Geef het handelaarskenteken door aan uw verzekeraar en sluit een WA-verzekering af. Dit geldt niet voor handelaarskentekens voor aanhangers of opleggers. 
 • U betaalt voor de aanvraag van de erkenning en het bedrijfsbezoek dat daarop volgt. U betaalt de kosten voor de aanvraag ook als wij uw aanvraag niet goedkeuren of als u zelf de aanvraag stopt.

  Jaarlijks betaalt u (per bedrijfslocatie) een tarief (zie jaarlijkse kosten erkenning en jaarlijkse kosten beveiliging).

  Omschrijving Kosten
  Jaarlijkse kosten erkenning handelaarskentekenregeling €101,50
  Aanvraag erkenning handelaarskentekenregeling/handelaarskentekenbewijs €199,00
  Bedrijfsbezoek n.a.v. een aanvraag erkenning/bevoegdheid €114,00
 • U kunt de erkenning ook aanvragen met een aanvraagformulier.  

  Mail het ingevulde formulier naar [email protected] of stuur uw aanvraag naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen 
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam             

 • Meer informatie over deze erkenning vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche. (pdf, 1mb)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed