Overname aanvragen

Zo vraagt u een overname aan:

 1. Download Documenthet formulier 'aanvraagformulier overname erkenningen' (pdf, 135kb) 
 2. Stuur het door u en het over te nemen bedrijf ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op. Het adres is:
  RDW Servicecentrum Erkenningen
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 3. De RDW maakt (telefonisch) een afspraak voor een bedrijfsbezoek door een RDW Toezichthouder Bedrijven.
 4. U betaalt de kosten.
 5. Als alles akkoord is verstrekt de RDW een nieuw bedrijfsnummer, de gevraagde erkenning en beëindigt de erkenningen van het overgenomen bedrijf.

Voorwaarden

 • Het is een nieuw bedrijf op hetzelfde bedrijfsadres.
 • De bedrijfsomschrijving van de activiteiten van uw vestiging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voldoet aan de eisen.
 • Voor de overname van een (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad blijkt uit de omschrijving van uw activiteiten:
  - dat u bedrijfsmatig voertuigen inkoopt of fabriceert met het doel deze te verkopen of voertuigen inkoopt met het doel deze te bewaren en te bewerken (demonteren).
 • Voor de overname van alleen de handelaarskentekenregeling blijkt uit de omschrijving van uw activiteiten:
  - dat u bedrijfsmatig en in opdracht van anderen voertuigen herstelt of bewerkt.
 • Voor de overname van een erkenning Kentekenplaatfabrikant of Lamineerder blijkt uit de omschrijving van de activiteiten:
  - dat u bedrijfsmatig kentekenplaten fabriceert.
 • Voor de overname van een erkenning Inbouw Controle Apparaten (tachograaf) moet u bij de aanvraag een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) overleggen. U kunt de VOG RP aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie .
 • U neemt alle eventuele nevenvestigingen over.

Wat neemt u precies over bij een bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername neemt u automatisch de volgende zaken over:

 • het sanctieverleden;
 • alle voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan;
 • de financiële verplichtingen.

Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met de huidige eigenaar van het bedrijf. De RDW mag u deze informatie niet geven in verband met de wet op de privacy.

Als u al een RDW-erkenning heeft, dan is het ook mogelijk om de erkenningen die u nog niet heeft over te nemen. Het is niet mogelijk om de bedrijfspas(sen) en handelaarskenteken(s) over te nemen.

Afhandelingstermijn

Als alles akkoord is, duurt de afhandeling van uw aanvraag 5 werkdagen.

Kosten

Omschrijving Kosten
Wijziging erkenning €70,00
Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €114,00